Anne Gustavsen fokuserer i ukens lederspalte på usunne menigheter. Leder
Gud er opptatt av tall. Han teller både enkeltpersoner og mengder.

 

Gud er ikke så opptatt av tall. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Utsagnene hører vi ofte i menighetssammenheng. Når bare halvparten av storsalen fylles opp av mennesker, eller når ingen gir respons på frelsesinnbydelsen, trøster vi oss med at Gud ikke teller.

Men det gjør han. Gud teller. Gud teller den ene. Og den ene teller for Gud. Johannes 3,16 sier at Gud ikke vil at en eneste skal gå fortapt. Samtidig elsker han hele verden. Hver eneste en er medregnet.

Når Jesus skulle beskrive Guds kjærlighet til oss, bruker han liknelsen om hyrden og de 100 sauene. Den gode hyrden forlater de 99 for å lete etter den ene som hadde kommet seg bort og trengte hjelp for å finne tilbake. Det var ikke godt nok at de fleste ble reddet. Flokken var jo så stor likevel. Hva betyr egentlig forskjellen? 99 er nesten 100. Men nei, den ene som kom bort var viktig for Gud.

Den ene teller for Gud. Han har talt hode-hårene våre. Himmelen holder nøye regning med mennesker som kommer til tro. Det er glede i himmelen over en sjel som omvender seg.
Men det betyr ikke at han ikke er opptatt av mengder. Gud vil at alle mennesker skal blir frelst. Ikke nesten alle. Alle!

Himmelen holder nøye regning med mennesker som kommer til tro.

Anne Gustavsen - Ansvarlig redaktør og daglig leder i Korsets Seier.

Derfor er Gud opptatt av store tall. Han gir seg ikke før alle i hele verden har hørt evangeliet. Misjonsstatistikker er ikke uviktige. Gud er opptatt av dem. Hvor mange har vi greid å nå med evangeliet til nå? Hvor mange folkeslag har ennå ikke hørt? Hvor mange må enda nås for at misjonsbefalingen skal bli oppfylt? Gud har full kontroll med disse tallene.

Hvor mange av dine naboer er kristne? Hvor mange er det ikke? Hvem av dine kollegaer er troende, og hva er tallet på de som har ikke blitt eksponert for evangeliet enda på din skole?

En venn av meg satte opp en liste på ti personer som han ville be for at skulle bli frelst. Hver gang han kunne stryke en fra lista, var det fest og glede. Han holdt nøye telling med hvor mange som sto igjen. Tallet motiverte ham til å holde bønneinnsatsen intakt helt til alle ti var strøket på lista. De hadde alle blitt frelst.

Det er ikke feil å telle. Statistikk over møtebesøkende i en kirke gjennom året hjelper oss å se om vi har vekst eller tilbakegang. Tall på frelsessøkende viser om vi som menighet når nye mennesker eller ikke. Vi teller antall barn og unge fordi vi vil se om vi lykkes å nå neste generasjon. Vi teller antall frivillige medarbeidere fordi det hjelper oss å se om vi fostrer mennesker i vårt menighetsmiljø. Vi teller antall aktive i life-gruppene våre for å se hvor mange vi lykkes med å ta godt vare på.

Gud er opptatt av tall. Fra den ene til de mange. Han teller fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor bør også vi bli litt flinkere til å telle.

kommentarer


Anbefalte innlegg