Synd og skam Leder

Snakker vi ikke om det første, kan vi måtte behandle det andre.

 

Med sine skarpe analyser og sin gode penn, har 24 år gamle Andreas Masvie raskt blitt en av den kristne internrevisjonens mest spennende stemmer.

I forrige uke stilte Masvie, som er rådgiver i tenketanken Skaperkraft og filosofistudent ved universitetet i Oxford, spørsmål ved om forkynnelsen av synd og menneskets behov for tilgivelse og omvendelse, har blitt for perifer i våre forsamlinger.

Uten bevissthet om loven vet vi ikke hva frihet er.

I kronikken «En gud i modernismens bilde» som sto på trykk i avisen Dagen i forrige uke, hevder Masvie blant annet at forkynnelsen om Guds hellighet har kommet i bakgrunnen for markedsføringen av Gud som nøkkelen til menneskelig lykke, i moderne frikirkelige forsamlinger.

Det kan være lett å avfeie Masvies utspill med at kritikken treffer enda bedre andre steder, men Masvies utspill fortjener vår refleksjon. For hvordan står det til med frelsesbevisstheten vår? Leder vi mennesker til reell syndserkjennelse, anger og  omvendelse? Ser vi mennesker bli satt fri fra skam og selvfordømmelse til fordel for frihet, og gjør vi det ofte nok?

For noen av dem som har levd lenger enn meg, har forkynnelse om synd dårlig klangbunn. Selektive syndekataloger og forvridde standarder har skadet mange.

Men dårlige erfaringer og tidligere feilsteg kan ikke hindre oss fra å forkynne evangeliets kjerne, som handler om nettopp menneskets behov for å bli reddet, om tilgivelse og om nye liv i overgivelse til Gud.

Uten bevissthet om loven vet vi ikke hva frihet er, og uten kunnskap om Guds hellighet blir frelsen utydelig.

For Jesus kom ikke til jorden for å forandre våre omstendigheter. Han kom for å endre oss. Og Jesus er ikke en mann i manko på venner, han er Gud som kaller mennesker til å legge ned sitt eget for å følge ham.

For Gud er synd verdens minste problem.

Mennesker som jobber tett på ungdommer kan fortelle at dagens ungdom mer enn kanskje noen generasjon tidligere er tynget av skam. Det kan høres ut som et paradoks at ungdommer som knapt kjenner begreper som synd og forsoning, bærer på mye skam. Men det kan og være en sammenheng.

Mens synden handler om hva du gjør, griper skammen dypere og angriper den du er.

For Gud er synd verdens minste problem. Han har sonet for våre synder og tilgivelsen er tilgjengelig. Vi har verdens beste budskap å komme med. Men om vi ikke frimodig forkynner denne friheten og leder mennesker inn i omvendelse fra syndige handlinger, så kan synden på sikt skape skam og selvforakt.

Å forkynne sannhetene om synd, kors og omvendelse er kanskje ikke det kuleste man gjør. Men mer relevant for menneskers liv blir det ikke.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg