6 uvaner kristne bør droppe Hovedsak
Det vil hjelpe oss å bevare Jesus i sentrum.

Tekst: Stephen Mattson, skribent ved Relevant Magazine.

Kristne er kjent for å gjøre flere gode ting: hjelpe fattige, gi mat til de sultne, ta vare på de syke og utslåtte, kjempe for rettferdighet og mange andre gode kjærlighetshandlinger. Men kristne er dessverre også kjent for en del dårlige egenskaper. Her er seks uvaner vi med fordel kan legge fra oss:

Være dømmende

En av de få syndene Jesus, gjentatte ganger, advarte disiplene sine mot, var å være dømmende. Til tross for dette, virker det som om mange kristne tror at det å ikke dømme mennesker, betyr å akseptere, tillate, ja til og med si seg enig i feilene og syndene medmennesker begår. Men om en kristen dømmer en persons tro, handling eller livsstil bestemmer ikke om det er rett eller galt i Guds øyne.

Spå fremtiden

Uheldigvis hender det ofte at evangeliet om Guds kjærlighet blir overskygget av villedede kristne som forsøker å forutse og «profetere» fremtiden, enten det gjelder politikk, globale miljøspørsmål, naturkatastrofer, nyhetsbildet, endetiden, antikrist eller Jesu gjenkomst.

Når kristne dømmer i slike saker, finner de som regel en bestemt person eller folkegruppe som de mener har skylden for det de hevder er Guds vrede og dom over menneskene. Dermed blir de kristne selv skyldige i uærlighet og i å skape splittelse og frykt i folket.

..når sakene og de teologiske spørsmålene blir viktigere enn å elske mennesker, er saken faktisk blitt en avgud for oss.

Velge sak over kjærlighet

Dessverre når mange kristne et punkt der de begynner å kjede seg, føle seg utilfredse og blir trette av den ikke-glamorøse oppgaven det er å elske andre. Det er hardt arbeid å følge Jesus. Det krever offer, ydmykhet, tjeneste, tålmodighet, tilgivelse og mye kjærlighet.

Da kan det bli fristende – og mye lettere – å begynne å fokusere på enkelte sider ved Bibelens undervisning som ikke krever så mye utholdenhet, virker mer glamorøst, vil tiltrekke mer oppmerksomhet og har potensiale til å øke ens følelse av spenning.

Det er hardt arbeid å følge Jesus. Det krever offer, ydmykhet, tjeneste, tålmodighet, tilgivelse og mye kjærlighet.

Noen av oss skaper derfor vår egen «kristne» plattform som blir vår lidenskap. En politisk agenda, en sosial sak, moralsk praksis, eller et bestemt teologisk syn kan plutselig bli sentrum av vår tro – og blir viktigere for oss enn Jesu befaling om å elske vår neste som oss selv.

Resultatet er at vi får mennesker som bokstavelig talt vil kjempe til døden for ting som kalvinismen, dåpsspørsmål og en rekke andre saker og doktriner. I seg selv er ikke disse sakene negative – alle har sine overbevisninger om teologiske spørsmål – men når sakene og de teologiske spørsmålene blir viktigere enn å elske mennesker, er saken faktisk blitt en avgud for oss.

Publisere søppel på nett

Fornærmende politiske innlegg, nedlatende, selvrettferdige fordømmelser av medmennesker, bitre teologiske kommentarer og bibelvers som er tatt ut av sammenheng, gjør mer skade enn godt. Å poste spydige, overfladiske og fornærmende meldinger på Facebook og Twitter ærer ikke Gud.

Før du publiserer noe på sosiale medier, spør deg selv: «Er dette sant, til hjelp, inspirerende, nødvendig og oppbyggende?»

Før du publiserer noe på sosiale medier, spør deg selv: «Er dette sant, til hjelp, inspirerende, nødvendig og oppbyggende?» Denne reglen har reddet meg selv mange ganger, fra å publisere tåpelige meldinger og reaksjoner på sosiale medier. Jeg tror vi alle kan ha godt av å reflektere over om hvorvidt våre innlegg på internett er motivert av Guds kjærlighet.

Hykleri

Det er lett å snakke om Guds kjærlighet, argumentere over teologiske spørsmål og publisere alle mulige trosrelaterte innlegg på diverse sosiale medier. Men for å følge Jesus, kreves det at vi begynner å praktisere det vi snakker om.

Dessverre er mange kristne flinke til å snakke om Guds kjærlighet, uten å faktisk elske menneskene rundt seg. I mellomtiden observerer omverdenen oss og legger merke til den manglende sammenhengen mellom ord og handling, og slutter derfor å lytte til oss.

Dessverre er mange kristne flinke til å snakke om Guds kjærlighet, uten å faktisk elske menneskene rundt seg.

Trangsynthet

Problemene overfor er ofte knyttet til trangsynthet – altså, at vi ikke evner å tenke gjennom, anerkjenne eller ta med i betraktningen alle de forskjellige faktorene som finnes utenfor vår egen begrensede erfaring.

Når kulturelle, etniske, rasemessige, sosialøkonomiske, emosjonelle, intellektuelle, eksperimentelle og alders- og kjønnsavhengige faktorer blir oversett, forkastet, eller undervurdert, går kristne glipp av et hav av visdom og innsikt.

Til syvende og sist, handler kristenlivet om Jesus, ikke politiske plattformer, teologiske uenigheter, religiøse kommentarer på internett eller tåkete «profetier» om Guds dom og verdens undergang.

På samme måte fortsetter noen kristne å utelukke vitenskap, utdannelse og enhver form for «utenforstående» informasjon, som ikke stammer fra kristendommen. Ved å gjøre dette, leder det til uvitenhet, manglende evne til å forstå andre og å være relevant, og en umoralsk ekskludering.

Kjærligheten er viktigst

Til syvende og sist, handler kristenlivet om Jesus, ikke politiske plattformer, teologiske uenigheter, religiøse kommentarer på internett eller tåkete «profetier» om Guds dom og verdens undergang. Det sentrale er at vi gjør vårt beste for å elske menneskene rundt oss med Guds kjærlighet.

 

 

kommentarer