Anbefaler «Skam» til foreldre Nærbildet

Seerne eksponeres for sex og alkohol, men også den dype skammen i dagens unge. – Det gjør evangeliet så frigjørende, mener  egil svartdahl.

 

– I NRK-serien «Skam» eksponeres seerne for ten-åringer med løssluppen seksualmoral og så høyt alkoholforbruk at utenlandske tv-selskaper ikke vil kjøpe produktet. Likevel har du som predikant på mange av sommerens konferanser og stevner anbefalt foreldre å se «Skam». Hvorfor?

– Jeg har ikke gitt en generell anbefaling, men jeg har oppfordret foreldre og andre voksne som bryr seg om unge mennesker til å se hele eller deler av serien.

– Hvorfor «Skam» til foreldre?

– Fordi den gir en unik mulighet til å få et innblikk i mange tenåringers hverdag og virkelighet.

Det er nettopp her jeg synes evangeliet om Jesus Kristus blir så frigjørende.

– Er ikke det en ulv i fåreklær? Er ikke dette Hotel Cæsar i en fiksere forkledning, med såpe, sex og intriger?

– Serien er seriøs på et helt annet plan. Innholdet er basert på dybdeintervjuer over et halvt år med unge mennesker i målgruppen 15 til 19 år. Det er nok en av grunnene til at serien gir så sterk gjenkjennelse hos unge mennesker – på godt og vondt. Responsen blant unge har vært at «dette er min hverdag og min virkelighet». Noen sider ved den virkeligheten er fin, mens andre sider skremmer meg. Selv om det er mye av det jeg ser og hører i serien som jeg ikke liker, har jeg godt av å se den.

– Hva forteller serien om dagens tenåringer?

– Jeg har i mange år vært opptatt av temaene skyld og skyldfølelse. Og det står jo sentralt i forkynnelsen av evangeliet. Skam og skamfølelse er emner jeg har vært opptatt av i lengre tid og jeg har i det siste forstått mer av hva det innebærer. Forskere og andre fagfolk har satt fokus på skam med dens årsak og virkninger i nyere tid. Skyld handler mer om det vi gjør, men skam handler mer om hvem vi er. Skam er faktisk også en signalfølelse som er helt nødvendig. Hvis vi ikke eier skam i livet, blir vi skamløse og kan lett skamfere andre og oss selv. Da krysser vi våre egne og andres grenser uten å oppdage det. Litt skam er helt nødvendig, for mye kan være helt ødeleggende.

«Skam» uttrykker unge menneskers rop om ubetinget kjærlighet i varige relasjoner.

– Det er fascinerende hvordan både «skam» og «skamløs» er negative begreper.

– Ja, men det samme gjelder skyld. Skyldfølelse er jo helt nødvendig. Uten evne til å føle skyld ender vi opp som psykopater alle sammen. Både skyldfølelse og skamfølelses fungerer som en slags alarm – en varsling. Noen skammer seg altfor lite, mens andre skammer seg altfor mye. Det hevdes vi lever i skamløshetens århundre.

– Det er jo stikk i strid med all skammen i «Skam»?

– Ifølge manusforfatter og regissør Julie Andem var det ungdommene som var på audition som stemte fram navnet Skam.

– Hva gjør skammen med ungdommene i serien?

– Jeg opplever at mange unge i serien drives av en frykt for å bli avvist. Og det er kanskje noe av det som er skammens verste virkning. Av frykt for forakt blir jeg redd for å vise hvem jeg er. Istedenfor å være ærlig og sann, spiller jeg roller og bærer masker. Serien «Skam» uttrykker unge menneskers rop om ubetinget kjærlighet i varige relasjoner. Det er nettopp her jeg synes evangeliet om Jesus Kristus blir så frigjørende. Han tok vår skyld, men også vår skam. Guds grenseløse nåde tilgir oss for hva vi har gjort og Guds betingelsesløse kjærlighet elsker oss for hvem vi er. Dette er frigjørende for vår identitet. Veldig mange av de Jesus møtte, var avvist av andre – proppfulle av skam.

Etter møtet med Guds nåde og kjærlighet i Jesus våget hun å vedkjenne seg sitt liv.

– Hvilke personer tenker du på?

– Jeg tenker på tollerne, tiggerne, de spedalske og mange andre. Ikke minst tenker jeg på kvinnen ved brønnen utenfor Sykar. Hun hadde tydeligvis et behov for å skjule seg – å være usynlig. Men etter møtet med Jesus, gjorde hun seg synlig for alle. Etter møtet med Guds nåde og kjærlighet i Jesus våget hun å vedkjenne seg sitt liv. Det synes jeg er fantastisk.

– Jeg leste et intervju med deg i Dagen om dette. I kommentarfeltet har budskapet ditt provosert mange. En sier: «Ikke rart at det ikke er vekkelse i dette landet, når pastorer kan gå ut og anbefale søppel-tv», mens en annen sier: «Har aldri forstått at kristne har så mye å lære om syndere fra syndere.» Før unngikk vi jo kafeer, kinoer, farge-tv og organisert idrett der vi antok at synden preget miljøet.

  • Les svaret og resten av intervjuet med tv-pastoren. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg