Tåkeprat Leder
Kristne ledere synes det er vanskelig å snakke om homofili og alkohol. Hva skjer når vi blir redde for å være tydelige om det som er vanskelig?

 

Anne Gustavsen er daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Hvis noe er vanskelig å snakke om, er det enda viktigere å snakke om det! Frykt for å bli mislikt eller tråkke noen på tærne må aldri få hindre en åndelig leder i å ha tydelige standpunkter ut fra Guds ord og frimodig holde dem fram. Det er nemlig fullt mulig å være tydelig kombinert med å vise kjærlighet og omsorg. 

I vårt edle og oppriktige ønske om å bli likt og akseptert, gjøre evangeliet spiselig for alle og framstå inkluderende og relevante, står vi i fare for å presentere diffust tåkeprat i stedet for å være tydelige ledere som gir folk en retning å følge i sine liv. Hva hjelper det om vi favner mange, hvis vi ikke tør å presentere evangeliet så kompromissløst og radikalt som det er? Hva med å stå urokkelig fast på Guds ord, både hva betingelsesløs kjærlighet og kompromissløs lydighet mot Guds ord angår?

I et samfunn som forfekter at alle har sin egen sannhet og tolkning, og der mitt eget ego står i sentrum, også i min åndelige søken, er det behov for lederskap som tør å si at å bli en etterfølger av Jesus innebærer enorm glede, frihet og tilfredsstillelse, men også offer og forsakelse. Det innebærer blant annet å avstå fra en livsstil som kan bidra til at andre gir etter for sine svakheter.

De sterke skal bære de svake. Ingen har rett til å styre hva mennesker skal mene eller gjøre i sine private liv, men en menighetsledelse kan være krystallklar på hva man forventer av mennesker som leder andre og hvilke holdninger blant annet til rus, som er mest forenlig med å være en etterfølger av Jesus.

Alkoholbruk er ikke et frelsesspørsmål. Det er et hensynsspørsmål i møte med mennesker som har det vanskelig. Derfor blir det feil å hevde at å bytte ut et avholdsstandpunkt med et måteholdsstandpunkt i menigheten er uproblematisk.

«Grensene mellom måtehold, bruk og misbruk er diffuse, og de endres i takt med økende alkoholforbruk. Det er vanskelig å sikre seg at måtehold ikke går over i bruk som medfører sykdom og skade både på en selv og andre. Forskning viser at dersom forbruket av alkohol i et samfunn øker, skyver folk grensen for hva de mener er misbruk, foran seg. Det vil si at i et ’fuktig’ samfunn vil man kunne drikke mye uten at man definerer det som misbruk,» heter det i regjeringens rusmelding.

Når flere begynner å drikke og det drikkes i flere situasjoner, resulterer det i at alle drikker mer. Dermed blir det også flere storforbrukere. Den store økningen storforbrukere forklares med gjensidig påvirkning mellom individer i sosiale nettverk. Storforbrukernes forbruk og deres, i mange tilfeller, ødelagte liv blir dermed alles ansvar.

Derfor er ikke måtehold uproblematisk i menigheten. Vi håper dette var klar tale.

kommentarer


Anbefalte innlegg