Kirke = hjem? Nærbildet
Gjennom radikal gjestfrihet får mennesker  en forsmak på Guds rike.

 

Tekst: Bente Sandtorp, studentpastor og -veileder ved HLT
Foto: Shutterstock

Sandtorp-BenteNETT

Bente Sandtorp, studentpastor ved HLT.

«Hjem» har blitt en mye brukt betegnelse på kirken. Vi ønsker folk «velkommen hjem» på nettsidene våre og når vi åpner møtene våre. Selv menighetsplanten jeg er med og leder har vi gitt navnet Baptistkirken Home (engelsk for hjem). Betegnelsen avspeiler et sterkt ønske vi har om at alle som kommer innenfor våre dører skal oppleve tilhørighet gjennom å bli sett og inkludert i fellesskapet. Vi drømmer om at menigheten skal oppleves som en stor familie, Guds store familie!

I menighetene driller vi velkomstteamene på å ta vennlig imot alle som kommer inn over dørterskelen vår og alle som skal bidra i gudstjenestene blir skolert i hvordan man snakker et inkluderende språk. Dresserte møtearrangører gir et godt første inntrykk og er viktig!

Men hva er kirke? Hvilke type «hjem» ønsker vi velkommen til? Er det et hjem som samles til en fellessamling, som vi kaller gudstjeneste, og hvor noen få deltar mens de fleste av oss er tilhørere og hilser pent på hverandre over en kopp kaffe før vi går hvert til vårt og møtes om en uke eller to igjen? Er det det som er kirke? Og skaper det den familiefølelsen vi så sterkt ønsker?

Gjestfrihet

Den kjente finske pinseteologen Veli-Matti Kärkkäinen gir et utfordrende svar på spørsmålet «hva er en kirke?» Svaret hans lyder: «Et fellesskap som er sendt for å legemliggjøre Guds gjestfrihet!».

Guds gjestfrihet kommer til uttrykk i Jesus. «Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden», sier Jesus i Joh. 17: 18. Vi er sendt av Jesus for å fortsette det oppdraget Han fikk av sin Far. Vi skal legemliggjøre Guds gjestfrihet midt i den verden vi lever i.

Jesus nøyde seg ikke med å gå på gudstjenester i synagogen. Det nye testamentet fremstiller Jesus som en svært generøs vert som inviterte barn, skatteinnkrevere, prostituerte, ja det som Bibelen kaller syndere inn i sin nærhet. De var fremmede og hørte ikke til verken i hans familie eller vennekrets.

Jesu gjester ble invitert til å sitte på fanget hans og bli velsignet eller til et måltid med fellesskap og samtale som skapte trygghet og nærhet, som inkluderte, men også provoserte.

Raus

Måten Jesus lever ut Guds gjestfrihet på understrekes av hans egen undervisning til sine disipler. I lignelsen om gjestebud i Luk. 14,12 – 14 utfordrer han alle verter på hvem som får plass på invitasjonslistene og motivasjonen bak innbydelsene. Teksten gir et tydelig skille mellom konvensjonell og kristen gjestfrihet. Kristen gjestfrihet inkluderer, er raus og uten familiære eller relasjonelle begrensninger.

Åpne hjem

En gudstjeneste med hyggelige smil, gode prater, tale, sang og en varm kopp kaffe er flott. Men som disipler i 2016 er det vi som har oppdraget. Det er vi som er sendt for å legemliggjøre Guds gjestfrihet. Jeg er redd at vår troverdighet som disipler står på spill. Gjør vi det Mesteren har bedt oss om å gjøre? I vår individualistiske tid krever det et annerledes liv med andre prioriteringer enn det som er normalen i samfunnet forøvrig. Vi utfordres på et liv hvor våre hjem åpnes og hvor vi viser omsorg for alle, også de som er fremmede og annerledes enn oss. Sannheten om at vi alle er skapt i Guds bilde må styre oss, ikke frykten for det ukjente.

Et «velkommen hjem» i våre kirker er en flott begynnelse, men skal ordene bli mer enn en flott slogan må mennesker få erfare menigheten som Guds store familie. Da må vi våge å invitere hverandre inn i hverandres liv også utenfor kirkeveggene. Fellesskap skapes når vi deler av det vi har, bruker tid sammen og byr på oss selv gjennom samtaler hvor vi er tilstede med hele oss for å lytte, lære og forsøke å forstå.

Mange av oss kjenner på tilkortkommenhet i forhold til tid og energi i møte med Jesu generøse gjestfrihet. Da er det godt å minne seg selv og hverandre på det som mange andre kulturer lærer oss. Gjestfrihet krever ikke verken et strøkent hjem eller en treretters middag. Gjestfrihet handler om mennesker som ser hverandre!

Gjennom radikal gjestfrihet erfarer mennesker Guds omsorg og får en forsmak på Guds rike!

kommentarer