ØSTERBO: Guds forunderlige utvelgelse Kristenliv
Jan Hanvold forkynte evangeliet for omkring 1300 mennesker på Østerbos åpningsmøte søndag kveld.

 

For 23. år på rad inviterer Evangeliesenteret til landsstevnet på Østerbo, utenfor Halden. Stevnet som holdes fra 24. – 31. juli hadde omkring 1300 gjester under møtet søndag kveld.

Hanvold åpnet stevnet

Det var grunnlegger for den kristne TV-kanalen, Visjon Norge, Jan Hanvold, som holdt åpningstalen. Det var første gang han talte på Østerbo. Også stortingsrepresentant, Olaug Bollestad, deltok i åpningsmøtet.

Blant de andre som skal forkynne under Landsstevnet i år er Trond Eriksen, Sigmund Kristoffersen, Øystein Gjerme, Stefan Salomonsen, Stian Ludvigsen, Andreas Hegertun, Dennis Greenidge, Lise Karlsen, Hanne Sørmo, Wiggo Skagestad.

Ny side av Hanvold

Daglig leder ved Evangeliesenteret, Trond Eriksen, er godt fornøyd med stevnets åpningskveld og tale.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Jan Hanvold leverte et klokkerent evangeliet og han serverte det med ydmykhet og ærlighet og det var hentet ut fra eget liv og egne erfaringer.

Eriksen tror også folk så en ny side av grunnleggeren av Visjon Norge i kveld.

– Jeg tror det var en side av Hanvold som kanskje ikke så ofte synliggjøres fra prekestolen. Jeg tror mange, denne kvelden, fikk en veldig positiv opplevelse både av Jan Hanvold som person, og som forkynner, sa Eriksen.

Salvelsens viktighet

Hanvold talte om salvelsens nødvendighet og Guds forunderlige utvelgelse, under søndagens åpningsmøte.

– Uten Den Helliges Ånds salvelse blir det en lovisk kristendom, at vi prøver å ta oss sammen i stedet for å falle sammen, sa Hanvold, under søndagens åpningstale.

Han pekte på vårt felles behov for Guds kraft og salvelse i våre liv, for uten Ham kan vi intet gjøre.

– Mange av oss har prøvd å frelse oss selv eller ta oss sammen, men når vi kommer til veis ende, så får vi erkjenne at vi trenger en Frelser, en som har levd et liv i likhet med oss og prøvd i alt som oss, men uten synd. Da er det så herlig og befriende å få komme til Ham som vi er og få oppleve Hans nåde og kjærlighet, og denne Hellige Ånds salvelse.

Gud velger det svake

Hanvold pekte på hvordan Gud bestandig velger seg det som intet er og henviste til 1. Korinterbrev 1,26-31.

– Gud velger seg ut det som intet er. Hvorfor? Det har med salvelsen å gjøre. For Gud bruker den Han vil. Han spør ikke deg og meg om råd om hvem Han vil salve eller bruke, påpekte Hanvold og pekte på Guds utvelgelse av Ludvig og Lise Karlsen, grunnleggerne for Evangeliesenteret, som begge var rusmisbrukere før de ble frelst.

– Jeg tenker at i Lise og Ludvigs hjerter så fantes det en hunger og en tørst etter å bli brukt av Gud. Og på grunn av den tørsten, så kom salvelsen, sa Hanvold.

Hadde ikke blitt valgt

Hanvold, som i dag har drevet den kristne TV kanalen, Visjon Norge, i 13 år, understreker at han garantert ikke ville blitt valgt til denne oppgaven, hvis mennesker skulle fått velge.

– Hvis kristenfolket i landet vårt skulle ha samlet seg den gangen, for å planlegge oppstarten av en kristen TV kanal, så er det helt garantert at de ikke hadde valgt meg, på grunn av min fortid og rykte. Og hvis noen hadde nevnt mitt navn, er jeg sikker på at de hadde møtt noen vantro blikk, sa Hanvold.

Han antok at det samme antakeligvis ville vært tilfelle hvis kristenfolket skulle ha valgt seg ut ledere for et evangeliesenter.
– Jeg tror neppe noen hadde tenkt på Lise og Ludvig Karlsen heller, på grunn av deres fortid og rykte. Men takk og lov og pris, så velger Gud seg det som intet er. Gud velger og salver den Han vil, sa Hanvold.

Var dypt deprimert

Hanvold fortalte om en periode fra livet sitt der han selv befant seg på bunnen.

– Jeg hadde gått økonomisk konkurs og jeg var blitt skilt. Jeg var blitt en «ikke-person» og det er klart at da går du inn i en dyp depresjon. Jeg ba faktisk til Gud om at Han måtte ta meg hjem, for jeg følte at jeg var ferdig, at alt var over, erkjente Hanvold.
Men en kveld, alene i sitt eget hjem, skjedde mirakelet.

– Plutselig kommer Guds kraft inn i soverommet. Sengen ristet og Guds kraft treffer meg her, sier Hanvold og legger en hånd på magen.
– Det var Guds ild og jeg hylte rett ut. Etter det ble jeg fylt av en sånn glede og latter og Guds nærvær, det var salvelsen fra Den Hellige Ånd, som hadde kommet og brutt åket. Dette varte i tre dager og etter det begynte ting å forandre seg i mitt liv. Og jeg er så takknemlig for dette. Det var ingen andre som kunne fri meg ut, det var bare Jesus alene, sa Hanvold.

Møtet ble avsluttet til frelsesinnbydelse, forbønn og lovsang og flere titalls gikk frem.
Mandag kveld er det grunnlegger og hovedpastor for Salt Bergenskirken, Øystein Gjerme, som skal tale i Østerbohallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommentarer