Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Små valg fører til store forandringer.

 

De små forandringene, de snikende holdningsendringene, det umerkelig endrede tankegodset. Mens vi knapt har registrert det, har det forandret samfunnsnormene, troen og verdigodset vårt, eller våre egne personlige liv. Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisst påvirkning.

Holdninger i samfunnet endres gjennom daglig, umerkelig påvirkning fra medier, politikere eller mennesker som har en stemme folk lytter til. Det norske folk har nesten uten å tenke over det, endret sine holdninger i forhold til aksept av abort, aktiv dødshjelp, samboerskap, rammer for seksualitet og så videre. Daglig og nærmest usynlig påvirkning har, uten at vi registrerer det selv,  endret vårt verdisett og levesett.

Et lite, umerkelig valg kan føre til en permanent vane og etterhvert et annerledes liv.

På samme måte kan våre private liv endres gjennom saktegående forandringer eller umerkelig påvirkning. Treningsøktene vi var så nøye med skulle skje tre dager i uken endrer seg til bare én, og til slutt uteblir de helt. Verdier vi tidligere holdt høyt kompromisser vi med fordi vi daglig møter annet tankegods hos kolleger, familie, eller gjennom sosiale medier.

Vårt trosliv kan endres ubevisst over tid ved at vi lytter mer til andre stemmer og samtidig dropper den daglige bibellesningen eller bønnestunden. Snikende og umerkelig gir vi stadig mer oppmerksomhet til omgivelsene og trendene enn sannheten i Guds ord. Når det personlige forholdet til Gud litt etter litt får stadig mindre næring, slipper vi til tankegods som sår tvil, setter spørsmålstegn og endrer perspektiv.

Hvordan registrerer vi nesten umerkelige endringer? Og hvordan kan vi forhindre at de små forandringene fører til at vi lever liv vi egentlig ikke ønsket, eller at vi kompromisser med verdier og holdninger vi tidligere satte høyt? Hvordan kan vi i stedet slippe til forandringer til det bedre?

Mens vi knapt registrerer det, gir vi mer oppmerksomhet til omgivelsene og trendene enn sannheten i Guds ord.

En bevissthet om at hver dag og de ørsmå hverdagslige valgene teller, er en god begynnelse. Et lite, umerkelig valg kan føre til en permanent vane, endret tankegods og etter hvert et annerledes liv. Ikke bagatelliser de daglige valgene eller påvirkningskanalene du gir talerett i livet ditt.

De umerkelige endringene kan også føre til forandringer til det bedre. Tren én time til i uken. Slå av tv-apparatet eller gi deg selv nettfri et par timer til hver dag. Gi familien litt mer av din beste tid. Tenk deg litt mer om hvem du gir talerett inn i livet ditt. Gi Gud litt mer plass i livet ditt hver dag. Les Bibelen så du kan møte samfunnets tankegods med sannhetene du allerede har matet sinnet ditt med. Øk bønnelivet ditt med et par minutter hver dag, så Gud kan få snakke til deg og lede deg.

Små endringer kan få store konsekvenser. KS

 

kommentarer


Anbefalte innlegg