Ser kristne på Jesus? Kristenliv
Selv Maria, Jesu mor, mistet Jesus av syne.

 

Lukas 2,41-49 forteller historien om da Maria og Josef reiste sammen med Jesus til påskehøytiden i Jerusalem. Da høytidsdagene var over og de var på vei tilbake, oppdaget Maria og Josef at Jesus ikke var med i reisefølget. Da de vendte tilbake for å lete etter Ham, fant de Ham etter tre dager, i tempelet.

– Denne fortellingen viser hvor lett det kan være å miste fokus på Jesus, sa Margaretha Magnus under Oases kveldsmøte torsdag. Margaretha er misjonær og har bakgrunn i Ungdom i Oppdrag (UIO). Hun har stått sammen med sin mann, Alv Magnus, i ledelsen av i UIO i Norge og Europa i en hel generasjon.

Selv Maria mistet fokus

Jesus ble igjen i Jerusalem uten at foreldrene Hans var klar over det.

– Maria, som sto Ham så nær og som hadde et sånt inderlig kjærlighetsforhold til Ham, greide likevel å miste Ham ut av synet, Hans nærvær var ikke lenger med henne. Nå vet vi at Jesus bor i våre hjerter når vi har tatt i mot Ham og vi har også fått den hilsenen at Han vil være med oss, men vi kan alle miste Ham av synet i en travel hverdag, sa Margaretha.

Hun oppmuntret forsamlingen til å refokusere og på ny feste blikket på Jesus.

I Guds hus

Margaretha pekte på at Maria til og med var blant andre troende, midt i Guds hus, da hun mistet Jesus av syne.

-Da jeg leste dette ble jeg grepet. Midt i Guds hus mistet Maria Jesus av syne. Vi kan være på et kristent møte, ja på en konferanse som Oase der mennesker møter Gud, og selv her kan vi miste fokus på Jesus, sa hun.

Det kan være vi blir opptatt av sangen, måten forkynneren taler på, våre medmennesker, ja, selv i en fulltidstjeneste er det mulig å få blikket bort fra Jesus.

Refokusering

Margaretha snakket om behovet for å stoppe opp når vi merker at oppgaver, tjeneste eller andre ting har fått vårt fokus, fremfor Jesus, og igjen gjenvinne vårt fokus på Jesus. Det finnes tider der vi trenger å omvende oss for at Jesus igjen skal komme tilbake i sentrum i våre liv og forsamlinger.

– Alle roper etter vår oppmerksomhet i dag; oppgaver, jobb, media og andre ting. Men hvis Jesus har blitt borte fra vårt fokus, hva har vi da? Hvis vi mister det viktigste fokus av alt, da har vi ingenting.

Margaretha sammenliknet det med å miste fokus når vi kjører bil. Det kan få alvorlige konsekvenser.
– Enda farligere er det å miste åndelig fokus, for det kan lede til åndelig død.

Margaretha presiserte at det finnes bare en som trenger å være sentrum i våre liv, Jesus Kristus, Mesteren fra Nasaret.

– Når vi blir rett plassert i forhold til Jesus, så får vi være en refleksjon av Ham, av Hans varme, kjærlighet, glede og lys.

Se, uten å se

Misjonæren sa påpekte også at vi trenger øyne som virkelig ser.
-Bibelen forteller oss at det går an å se, uten å se. Hva slags øyne har du og jeg? Vi vil ha et syn som ser Jesus, så vi kan følge Ham. For uten å se Ham, kan vi heller ikke følge Ham, sa hun.

Når vi merker at vi har mistet blikket på Jesus, trenger vi å refokusere.
-Har du sett på Ham i dag? Har du tatt den stille stunden med Jesus i dag? Har du tatt den tiden til å lytte til Hans stemme, prate med Ham og være hos Ham?

Margaretha henviser til Maria som måtte snu for å gå og finne Jesus.
Johannes Åpenbaring forteller oss om Jesu korreksjon av de troende som verken var varme eller kalde.

-Selv om de selv trodde at de hadde i overflod, så sa Gud at de var fattige og svake, og ordet til dem var at de måtte vende om mens det ennå var tid, slik at de kunne få tilbake Guds nærvær og fokus i menigheten, slik de en gang hadde, sa Margaretha.

Jesus velger oss ennå

Avslutningsvis spurte hun forsamlingen om hvor vi har vårt fokus i vårt hverdagsliv. Finnes det ting som hindrer vårt fokus? Er vi hemmet av vårt egoistiske livsstil? Blir vi preget av samfunnet rundt oss som hele tiden ønsker nytelse? Hvis vi innser at vi har mistet Jesus av syne, hva må vi gjøre for å gjenvinne fokus på Ham?

– Peter mistet også synet av Jesus og gikk tilbake til sin gamle livsstil, men ordet fra Jesus var at Han fremdeles valgte Peter og fremdeles hadde arbeid for ham. Vi kan få løfte blikket her i kveld, legge av det som tynger og synden som så lett fanger oss, og på ny feste blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Han velger deg fremdeles og Han har fremdeles arbeid for deg å gjøre. Kanskje Gud vil kalle deg ut på en eventyrlig reise med misjon der du kan få lede andre mennesker til Jesus.

Margaretha Magnus avslutter med et dikt som sluttet slik:

«Vil du tjene Meg helt den tid som er kvar?»

 

kommentarer