Radikal fornyelse på Oase Disippel
For å erfare fornyelse, trenger vi tre ting: Bibelen som absolutt autoritet, Jesu Herredømme og Den Hellige Ånds kraft.

 

Det sa Paul Anderson, da han talte på Oase onsdag kveld.

– Hvis du har alle disse tre elementene til stede i livet ditt, så garanterer jeg at du erfarer fornyelse. Men hvis du bare har to av de tre elementene i livet ditt, så kommer du ikke til å erfare fornyelse, uansett hva annet du har, sa han til en full sal i Kongstenhallen i Fredrikstad.

Anderson er en veteran i den lutherske karismatiske fornyelse i USA og internasjonalt og ledet Lutheran Renewal i flere tiår. De siste årene har han konkretisert sitt kall om å vinne en ny generasjon for Kristus i et Hellig Åndsdrevet liv i hjembyen sin, Minneapolis, USA.

Bibelens autoritet

Anderson påpekte at våre liv trenger å samsvare med det vi leser i Guds Ord.
– Hvis det står i Bibelen, så vil vi ha det. Hvis ikke det står i Bibelen, så vil vi ikke ha det, sa han.

Derfor hevdet han at tungetale ikke er for noen få, men for alle Guds folk, og at å be for syke er noe vi gjør, fordi vi leser at Jesus gjorde det. Likeledes er vi kalt til å kaste ut onde ånder, fordi Bibelen sier at dette er et av tegnene som skal følge de som tror, og fordi Jesus selv gjorde det.

Hvis det står i Bibelen, så vil vi ha det. Hvis ikke det står i Bibelen, så vil vi ikke ha det. – Paul Anderson.

– Dette kan skape både avstand og utfordring for oss, for hvordan skal vi forholde oss til den avstanden vi ser mellom Guds Ord og vårt eget liv, spurte han og ga to alternativer: Vi kan enten forsøke å dra Guds Ord ned til vårt nivå av erfaring, eller vi kan fortsette å be og søke Gud til vi ser at vår erfaring blir løftet opp til Guds ufeilbarlige Ord.

– Vi må være lydige til Guds Ord. Hvis Guds Ord ikke har autoritet i våre liv, da går vi feil vei. Bibelen må være vår absolutte autoritet, nødet Anderson.
– Så jeg spør deg: Legger du deg under Guds Ord? Det er et personlig spørsmål; lever du etter Ordet?

Vi kan enten forsøke å dra Guds Ord ned til vårt nivå av erfaring, eller vi kan fortsette å be og søke Gud til vi ser at vår erfaring blir løftet opp til Guds ufeilbarlige Ord.

Jesus er Herre

Den neste faktoren Anderson understreket må være på plass for at vi skal erfare fornyelse i våre liv, er Jesu Herredømme.
– Så snart du sier Jesus er Herre, så har du mistet stemmeretten. Dessverre, så spurte Jesus «Hvorfor kaller du Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier?» Når jeg sier at Jesus er Herre, så må jeg også vise det i praksis ved å overgi meg Hans Herredømme på alle områder i livet. Jeg ønsker ikke spille skuespill, sa Anderson.

Så snart du sier at Jesus er Herre, så har du mistet stemmeretten.

Han pekte på at de religiøse lederne på Jesu tid latet som de var lydige mot Ham, men de var likevel fastlåst i sin religion.
-Vi må finne ut hva JESUS vil i våre liv og menigheter. Ønsker vi fornyelse, så må vi underlegge oss Guds Ords autoritet og være under Jesus sitt herredømme.

Den Hellige Ånds kraft

Sist, men ikke minst, minnet Anderson om tungetalens betydning og viktighet.
– Vi trenger å tale i tunger, for det er en gave som ble gitt oss i den nye pakten, for å bygge oss opp i det indre menneske, sa Anderson og fortalte at tungetalen er et godt botemiddel for mismot.

Vær ikke mismodig. Tal heller i tunger og lev et liv for andre.

– Jeg VELGER å ikke være mismodig. Når mismotet banker på døren din, så kan du si: Jeg svarer ikke. Lukk døren til mismot, for det fører til selvmedlidenhet og da klarer du ikke se klart og du blir selvsentrert.

Anderson bøyde seg ned og så utover folkemengden og sa: Mange her er mismodige, men jeg sier til dere: Vær ikke mismodig. Tal heller i tunger og lev et liv for andre. Det er det det betyr å leve som en karismatisk kristen; Vi fornekter oss selv, tar opp vårt kors og følger Jesus.

Det er det det betyr å leve som en karismatisk kristen; Vi fornekter oss selv, tar opp vårt kors og følger Jesus.

Han henviste til Jesu Ord til Saddukeerne i Markus 12,24: «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?»

– Men hvis dere tar i mot alle disse tre tingene: Bibelens absolutte autoritet, Jesu Herredømme i ditt liv og Den Hellige Ånds nærvær, så vil du erfare fornyelse.

 

kommentarer