– En krevende vår kan snus til noe godt Kristenliv
Kristoffersen mener kristne menighet bør være det tryggeste stedet mennesker kan være, men at dessverre har ikke alltid vært slik.

 

Pinsebevegelsens Lederråd vil nå innføre en tilsynsordning. Lederrådet jobber med ha tilsynet klart til høsten.

– Vi har jobbet med dette siden 2012, men det er helt klart at denne våren har aktualisert og tydeliggjort behovet. Så du kan si at det har ført til at vi ønsker å få dette i stand raskt, sier Lederrådets leder, Sigmund Kristoffersen.

BAKGRUNN: Pinsekarismatikkens brente barn

Fokus på framtiden

Den våren har pinsekarismatiske miljøer som Jesus Revolution, Sentrumkirken i Asker, Sannhetens Ord Bibelsenter i Røyken og pastor Jan-Aage Torp sammen med hans sønn Anders høstet kritikk.

– Det har vært en krevende vår for Pinsebevegelsen. Det må vi ærlig innrømme. Det har vært utfordrende, men samtidig kan slike erfaringer snus til noe godt i framtiden. Hvis vi takler dette riktig kan det føre til at vi blir flinkere til å bygge et bedre fellesskap som ivaretar mennesker enda bedre.

Kristoffersen understreker at en kristen menighet bør være det tryggeste stedet mennesker kan være, men at dessverre har ikke alltid vært slik

– Dette betyr imidlertid ikke at menighetene skal være et hvilehjem hvor vi ikke våger å ta oppdraget vårt på alvor. Vi må nemlig ikke bli for forsiktige heller. Vi må ikke miste frimodigheten i frykt for å tråkke noen på tærne.

SJELESØRGER: «Vanlig at radikal kristen ungdom mister seg selv».

Tilbud til alle

I denne balansegangen som Kristoffersen beskriver, kan et tilsyn kan være til hjelp på disse tre punktene:

  • Forkynnere skal godkjennes og anbefales samordnet ved hjelp av et skjema som er lik for alle pinsemenigheter. Endelig oversikt skal man kunne finne på Pinsebevegelsens egen nettsiden: pinsebevegelsen.no.
  • Alle menigheter skal få tilbud om tilsyn utenfra. Det vil bli en slags mentor som jevnlig besøker og er en ressurs for menigheten.
  • Med dagens Personalråd, Etisk råd og Meklingsråd i tillegg til en tilsynsordning vurderer strukturendringer som sammensmeltninger komme.

Det er sunt, godt, positivt og nødvendig, tror jeg.

I Barratts ånd

Pinsetradisjonen tro vil tilsynsordning aldri bli påtvunget menighetene, men vil komme som et frivillig tilbud. Flere pinsemenigheter har funnet frem til slike ordninger på egen hånd. Sigmund Kristoffersen har selv tilsyn over to menigheter etter at disse menighetene selv har spurt. Han kan vitne om gode erfaringer.

– Tilsyn høres kanskje mer alvorlig enn det er, sier lederrådetslederen.

– Det handler mer om muligheten til å sparre med noen utenfra. Man kan innhente erfaringer og dele ideer ved å sette sammen gode folk med våre menigheter. Det er sunt, godt, positivt og nødvendig, tror jeg, sier Kristoffersen.

– For pinsegrunnleggeren i Norge, T.B. Barratt, var det viktig at Pinsebevegelsen ble bygget nedenfra og opp. Kan ikke en slik overbygning true den tanken?

– Absolutt ikke. Det er en arv det er viktig å ivareta. Vi vil ikke trenge oss på. Tvert imot er dette et tilbud til menigheter og prosessene de går gjennom. Det skal kun være rådgivende og veiledende. Tett, frivillig samarbeid er det rik tradisjon for Pinsebevegelsen, og det er definitivt i Barratts ånd. KS

 

kommentarer