«Du har ikke råd til å være for opptatt til å be» Kristenliv
– Den eneste løsningen for menneskenes ondskap er Guds nåde, skriver evangelisten Billy Graham i en fersk spalte.

 

Den verdenskjente evangelisten Billy Graham mener historiebøkene og Bibelen er samstemte i hvordan menneskene har handlet gjennom tiden.

– Blodig historie

I en fersk spalte i avisa Kansas City Star skriver 97-åringen at selv om mange mennesker har gjort mange gode gjerninger, er historien preget av mange ufattelige ondsinnede handlinger.

– Noen ganger handler folk uselvisk og til og med ofrende, og vi bør oppmuntres til å følge deres eksempel. Men tragisk nok gir både hisorien og Bibelen oss et helt annerledes bilde, skriver Graham.

– Tenk for eksempel på alle de millioner av mennesker som har blitt brutalt drept av onde tyranner i løpet av det siste århundret. Tenk også på terrorismen og forfølgelse som herjer i vår verden i dag, fortsetter han.

GRAHAM: Masseevangeliseringen er ikke død.

– Ender alltid med hat

Graham mener hovedproblemet ligger i folks egne hjerter og sinn. Han skriver at mennesker lenge har strebet etter å endre seg til det bedre og elske hverandre.

– Dessverre er folk naturlig styrt av egoisme og stolthet, så i stedet for å handle ut i kjærlighet og medfølelse, ender det alltid med hat og grådighet, skriver han.

Evangelisten skriver videre at Jesus fanger essensen av menneskets natur i bibelverset Matteus 15:19 der det står: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott

– Den eneste løsningen for menneskenes ondskap er Guds nåde. Det er derfor vi trenger Kristus, for bare han kan tilgi oss og begynne å endre oss innenfra, skriver han og fortsetter:

– Av natur er vi atskilt fra Gud, og vårt største behov er å bli forsonet med ham som skapte oss. Ikke bedra deg selv, men møt behov ditt for Guds tilgivelse og nåde, og åpne ditt liv for Jesus Kristus.

Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til Guds rike har vært en person i bønn.

– Bønn er veien

På sin egen nettside skriver han i mellomtiden at folk kan ha et oppriktig forhold til Jesus gjennom bønn.

– Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til Guds rike har vært en person i bønn. Du har ikke råd til å være for opptatt til å be. En bønneløs kristen er en maktesløs kristen, sier han.

Billy Graham’s sønnesønn, Will Graham, besøkte nylig flere norske byer med vekkelsesforkynnelse slik hans bestefar gjorde for nesten 40 år siden.

Hans budskap var blant annet at forkynnelse først og fremst hander om ord og ikke gjerninger.

– Problemet er at vi aldri kan leve gode nok liv. Vi er ikke alltid gode mennesker. Det står i Bibelen, i Romerne 10 vers 17, at troen kommer gjennom det man hører og av å høre Guds ord, så vi må fortelle folk om Jesus, sa Will Graham. KPK

GRAHAMS BARNEBARN: Will Graham til Norge.

 

kommentarer