Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Snakk om Guds muligheter!

 

Terapeuter og andre som prøver å hjelpe oss med å leve bedre liv, er opptatt av hvordan vi snakker til oss selv. Mennesker med dårlig selvfølelse trenger å snakke positivt og oppmuntrende inn i sitt eget liv, i stedet for å sette ord på alt det negative de ser.

Det kristne livet starter også med ord. «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst» (Rom 10,6–10). Å tale ut vår tro på Gud er altså en viktig del av å ta skrittet og bli en kristen.

La samtalen om hvor mektig Gud er bli like naturlig som å snakke om været og neste ferie.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Når tvil, svakhet og følelse av uverdighet innfor Gud kommer snikende, er bekjennelsen av Jesus som Herre og frelser avgjørende. Med vår munn bekjenner vi det som er sant, i møte med våre egne følelser, vår dagsform og mislykkethet. Når vi føler oss ensomme, forlatte og ikke elsket, kan vi bekjenne Guds ord om at Guds omsorg og ubetingede kjærlighet som er ny hver morgen og at Han elsket oss så høyt at Han sendte Jesus for å redde våre liv.

Våre ord setter kursen for våre egne liv. Men de påvirker også andre. Det som kommer ut av vår munn skaper atmosfære. Ord har makt. «Du er» blir lett et «jeg er». Måten vi snakker til hverandre på bygger opp eller river ned, skaper tro eller tvil.

Ordspråkene 18,21 sier det enda mer radikalt: «Tungen har makt over død og liv.»

I vårt daglige liv lar vi ofte ordene flyte uten å tenke på konsekvensene av dem. Ord som snakker negativt om andre, i stedet for å rose og oppmuntre, og ord som bekjenner bekymring og frykt i stedet for framtidstro og trygghet. Ord som kritiserer i stedet for forståelse og tilgivelse. Ord som forbanner i stedet for å velsigne.

Våre ord setter kursen for våre egne liv. Men de påvirker også andre.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

La oss starte en bevegelse der vi blir bevisste på hva som kommer ut av vår munn. Hva snakker vi om når vi møtes? Det finnes alltid stemmer i vår verden som vil peke på umulighetene, problemene og svakhetene.

La våre ord være preget av liv og tro i møte med hverandre. Vi trenger å trene på å snakke ut Guds muligheter og Hans storhet, framfor umuligheter og frykt. La oss minne hverandre om hva Gud har gjort og vil gjøre i våre liv, framfor å bekjenne tvil og begrensninger. Del vitnesbyrdene om en stor Gud med hverandre. La samtalen om hvor mektig Gud er bli like naturlig i vår hverdag som å snakke om været og neste ferie. Snakk ut ord som skaper tro på en stor Gud når du er på kafé eller sitter i middagsselskap.

Det finnes et enormt potensiale i våre ord. La det som kommer ut av din munn skape liv, tro, oppmuntring, håp og framtid, legedom og trøst.

Våre ord kan forandre våre omgivelser og mennesker vi kommer i berøring med.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg