Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Når én pinsemenighet redder en annen.

 

Denne uken feirer flertallet av Salemkirken i Oslo sine medlemmer bønnesvaret de lenge har ventet på.  Etter en lang prosess stemte 78 prosent av medlemmene i pinsemenigheten på Grünerløkka på menighetsmøte sist søndag, ja til at Intro tar over ledelsen av menigheten.

Salemkirken har i mange årtier vært et monument i Pinsebevegelsen, i hovedstaden og på Grünerløkka. Menigheten har hatt mange blomstringsperioder med rundt 1.000 medlemmer, store ungdomsflokker og en virksomhet som har vært preget av vekst og fornyelse.

Menighet handler ikke om meg og mine behov, men om de nye som skal vinnes og disippelgjøres.

Slik har det ikke vært de siste årene. Det er flere grunner til at menighetsdriften har gått gradvis nedover. Den siste tiden har et styre som elsker menigheten sin, manøvrert og drevet redningsaksjoner som best de kunne, uten pastor eller andre ressurser til å holde virksomheten gående, innsett at de trengte hjelp.

For et år siden inviterte Salemkirken pinsemenigheten Intro til en prosess der man så på mulighetene for et framtidig samarbeid. To år tidligere hadde de åpnet dørene så Intro kunne leie lokaler der. Under prosessen har Intro hjulpet til med ressurser på en del områder for å holde virksomheten i Salemkirken i gang.

Det er alltid smertefullt når noe man har tro på ikke har muskler til å holde seg oppe lenger. Det ligger mye historie, følelser og eierskap i ryggmargen hos mange som har vært pionerer og nøkkelpersoner i en lokalmenighet som Salemkirken. Det er vanskelig å gi slipp. Det er opprivende å overlate. Derfor har heller ikke prosessen i Salemkirken vært enkel for alle.

Med god drahjelp kan man nå forme framtiden.

Da må vi minne hverandre om at menigheten verken er min eller vår. Vi må snakke om at kirke er et redskap som er kalt til å bygge Guds rike og nå nye mennesker i sitt lokalmiljø, ikke bare opprettholde en historie eller konservere det som har vært.

Enhver menighet som ikke har muskler til å drive etter menighetens kall og funksjon, må ta noen tøffe valg for framtiden. Menighet handler ikke om meg og mine behov, men om de nye som skal vinnes og disippelgjøres.

Nettopp derfor hilser mange medlemmer som har investert et langt liv og ressurser i Salemkirken, fusjonen med Intro hjertelig velkommen. Med god drahjelp kan man nå forme framtiden.

Tallene lover godt. De viser at siden Intro flyttet inn i lokalene for tre og et halvt år siden, har møtebesøket på søndager økt fra et par titall til i gjennomsnitt 600 mennesker hver søndag. Huset fylles tre ganger hver søndag. Derfor er det som for noen oppleves problematisk, egentlig en gladsak om at Guds rike går fram på Grünerløkka.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg