Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen Samfunn
Vebjørn Selbekk synes sammenligningen mellom Jesus og Muhammed som Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra får kritikk for er helt utmerket.

 

Den kristne friskolen har i blant annet VG fått kritikk av en forelder for å være ensidig, tolkende og respektløse i sin sammenligning av Jesus og Muhammed på et oppgaveark.

– Jeg har ikke funnet noe i dette dokumentet som ikke er sant. Jeg skjønner ikke at dette er noe å hisse seg opp over. Man må jo forholde seg til fakta, sier Selbekk som er sjefsredaktør i Dagen til KPK.

– Fakta er at islam er den eneste verdensreligionen som har en voldsmann som leder. Det er fakta at Muhammed brukte vold, mens Jesus snakket om å elske sine fiender, fortsetter han.

LES MER: Taper lesere og penger på muslimsk spaltist.

– Utmerket sammenligning

På oppgavearket står det blant annet at «Muhammed spredde islam med krig, mens Jesus vendte det andre kinnet til og døde for våre synder», «Jesus var aldri gift. Muhammed var gift med flere kvinner, og en av dem var et barn da de giftet seg» og «Begge møtte en blind mann, og en kvinne ble grepet i hor. MEN: Jesus helbredet mannen og tilga kvinnen. Muhammed overså mannen og fikk kvinnen drept».

– Jeg synes dette er en helt utmerket sammenligning av religionene islam og kristendom og personene Muhammed og Jesus, sier Selbekk.

Noen glemmer at dette er en kristen privatskole

Vebjørn Selbekk - ansvarlig redaktør i Dagen

– Hårreisende

I følge VG reagerte Lill-Christine Onstad etter at hennes 12 år gamle sønn kom hjem med skrivet.

– Jeg synes det er hårreisende at de bruker frykt for islam i undervisningen på denne måten. Det er enveiskjørt læring og basert på lærerens personlige tolkning. I likhet med det som står i Bibelen kan Koranen også tolkes på mange måter, sier Onstad til VG.

Selbekk mener at det burde være helt naturlig på en kristen skole.

– Noen glemmer at dette er en kristen privatskole hvor folk velger å sende barna sine fordi de ønsker et kristendomsfag som legger mer vekt på den kristne troen enn religionsfaget i den offentlige skolen, sier Selbekk som selv har hatt sine barn på kristen privatskole.

LES MER: Leserne løste aviskonflikt mellom Dagen og Norge idag.

Ikke i tråd med læreplanen

Rektor ved skolen, Frode Monsen, kjenner ikke til at dokumentet har vært brukt i undervisning tidligere.

– Det er ikke et skriv vi ønsker å formidle til våre elever, sier han til VG og sier at kristendomsundervisningen i den aktuelle klassen vil følges tett opp fremover og at det som undervises er i tråd med læreplanen.

I følge læreplanen skal skolen formidle kunnskap om andre religioner med respekt.

– Jeg forstår at folk mener at skrivet gjør det motsatte. Det er ikke i tråd med vår undervisning, sier Monsen.

Jeg skjønner at en rektor på Sotra kan bli stressa når VG, Dagbladet, TV2 og NRK ringer

Vebjørn Selbekk - ansvarlig redaktør i Dagen

– Ingenting å beklage

Selbekk på sin side synes ikke rektoren har noe å beklage.

– En privatskole er ikke underlagt den samme nøytralitetstanken som den offentlige skolen, sier han.

Sundby

GÅR IKKE INN I SAKEN: Jan Erik Sundby, Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Han tror det er mediepress som har fått rektoren til å avvise videre bruk av dette skrivet.

– Jeg skjønner at en rektor på Sotra kan bli stressa når VG, Dagbladet, TV2 og NRK ringer. Jeg synes ikke han har noe å beklage, sier Selbekk.

LES MER: Ampert mellom kristne redaktører.

Tydelig i læreplan og friskoleloven

Jan Erik Sundby, Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), som er en interesseorganisasjon for kristne skoler, sier til KPK at de ikke vil gå direkte inn i denne saken.

– Jeg er gjort oppmerksom på saken, men har ikke lest den selv, sier Sundby på telefon fra Portugal.

Han forteller at KFF ikke prinsipielt går inn i slike saker med mindre de blir bedt om det.

– Her har jeg inntrykk av at skoleledelsen tar tak i saken.

Sundby bekrefter at det både i læreplanen KFF har godkjent og i friskoleloven, som de kristne skolene forholder seg til, er det tydelige formuleringer om at andre livssyn skal behandles med respekt. KPK

 

kommentarer