Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Debatten om homofilt samliv har nådd Pinsebevegelsen.

 

Tiden da ubehagelige spørsmål skulle ties ihjel eller feies under teppet fordi vi ikke likte det vi hørte og så, er forbi. Uten å få synspunkter og tanker på bordet som vi møter med Guds ord, er vi ikke i stand til å bli bevisstgjort eller finne vårt eget stødige fundament.

De siste dagene har debatten om homofili og bibelsyn preget Korsets Seiers nettmedier.

For noen er det vanskelig å forstå at også de vi er uenige med, skal få talerett. Å sette på trykk tanker og meninger som mange mener er imot Guds ord, oppfattes som en nesegrus aksept av vedkommendes syn. Det er feil. For uten å lytte oppmerksomt til de vi er uenige med, vil vi aldri selv kunne utvikle et solid ståsted for hva vi selv tror. Vi blir aldri så bevisstgjort som i møte med dem vi ikke er enige med. Vårt eget bibelsyn slipes i møte med andres meninger.

Vi står urokkelig fast på Guds ord i kompromissløs lydighet.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Det viktige nå er å navigere videre på rett måte inn i en ny tid. Hvordan kan vi som Pinsebevegelse, som lokalmenighet og som enkeltpersoner, elske mennesker betingelsesløst og samtidig utvise tydelighet i forhold til Guds ord og Guds vilje?

Kristne som stiller seg positive til likekjønnede ekteskap framhever gjerne kjærligheten som det overordnede. Men kjærlighet kan ikke løsrives fra Guds ord og bud. Jesus sa: «Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet» (Joh 15,10).

Løsriver man talen om kjærlighet fra Bibelens klare bud, avskriver man Bibelen som autoritet.

Det har til alle tider vært viktig at kristne ledere står fram som krystallklare veiledere. I en tid der det stilles spørsmål rundt fundamentale sannheter i Guds ord, som rokker ved dyptliggende anliggender, og der tidsånd og trender sniker seg langt inn i kristne miljøer, roper vi etter klare røster som kan vise folket den rette vei. Klar tale skaper et ønske om å følge etter, om å identifisere seg med og stille seg bak.

Løsriver man talen om kjærlighet fra Bibelens klare bud, avskriver man Bibelen som autoritet.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

La det være klart, våre menighetsfellesskap må ønske velkommen, med ekte aksept og raushet, alle typer mennesker. I våre menigheter elsker vi homoseksuelle. Det betyr ikke at vi samtidig godtar homoseksuelt samliv, eller vil finne homoseksuelle i noen lederfunksjoner, ansatt eller frivillig. Mens verden raskt beveger seg mot en total aksept av homoseksuelt ekteskap, kan vi fortsatt frimodig stå for Guds ord uten å kompromisse.

Vi vet at dette er et krevende ståsted i møte med dagens holdninger og samfunn, men det har til alle tider vært kirkens utfordring. Det kan og må vi leve med som en institusjon som ikke er av verden, men i verden.

Vi står urokkelig fast på Guds ord, både hva betingelsesløs kjærlighet og kompromissløs lydighet mot Guds ord angår.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg