Vil nekte konservative kristne adgang Samfunn
Konservative prester, som ikke vil vie homofile, får allerede kjørt lokalt: Hiphop-gruppa Side Brok fra Ørsta vil nekte det de kaller «konservative kristne og andre homofober» adgang til konserter.

 

Skrevet av Ingunn Marie Ruud.

«Slik står det til der me kjem frå: Ein av prestane seier at han ikkje vil vie homofile, men at dei sjølvsagt er velkomne i kyrkja (ja, han seier «sjølvsagt»!). Dei to andre prestane sit på gjerdet, og har ikkje bestemt seg enno.

Reservasjonsrett har vorte veldig populært, og no vil me òg ha det: Frå no av er konservative kristne og andre homofobar ikkje velkomne på Side Brok-konsertar. De er sjølvsagt velkomne til å høyre musikken vår på Spotify, men de slepp ikkje inn når me spelar konsert. Det forstår de sikkert.

Nestekjærleik meg i ræva».

Innlegget har fått stor oppmerksomhet og er nå delt over 1800 ganger.

BAKGRUNN: Homodebatt til pinse-Norge.

Ironisk ment

Runar Gudnason i Side Brok sier til Sunnmørsposten at innlegget er ment som tjukk ironi for å sammenligne og vise hvor dumt de mener det er å ikke ville vie homofile, og samtidig uttale at homofile selvsagt er velkomne i kirken.

– De er jo ikke det, sier Gudnason til Sunnmørsposten.

Han mener Side Brok er mer tolerante enn prester, og vil ikke gjøre alvor av å nekte folk å komme på konsert.

– Reservasjonsrett er feil. Det er ikke bare å finne seg en annen kirke for å gifte seg. Flere homofile er døpt og konfirmert i den lokale kirken og vil gifte seg der. Jeg blir enormt skuffet når de plutseleg ikke er velkomne til å gifte seg i en kirke de har et personlig forhold til, sier Gudnason.

Et ganske vesentlig flertall av prestene tenker at dette stemmer dårlig med det bibelske materialet.

Magne Furuseth - leder i presteforeningen

Ikke overrasket

Gudnason ble ifølge Sunnmørsposten ikke overrasket over prestens holdning, men synes det er dårlig at den ene av prestene i Ørsta sier nei, mens de to andre ikke har bestemt seg.

– Det er skammelig. Det var viktig å si ifra nå. Jeg er ikke kristen selv, og er ateist, men vet at kirken betyr mye for mange. Mitt inntrykk er at de fleste meiner prester som sier nei er utdatert, sier han.

Gudnason mener det er en god sammenligning å sidestille en kirke og det å gå på konsert.

– Det handler om fellesskap, sier han.

KORSETS SEIER: Karismatiske kristne likestiller heterofilt og homofilt samliv.

Tre av fire prester

Lederen i Presteforeningen i Møre, Magne Furuseth i Molde sa til NRK Møre og Romsdal at tre av fire prester trolig vil bruke reservasjonsretten og si nei til likekjønnet vigsel.

– Slik jeg kjenner presteskapet i Møre ser jeg for meg at de fleste i utgangspunktet har en nokså konservativ teologi. Selv om det har vært en endring over noen år, tror jeg fremdeles at et ganske vesentlig flertall av prestene tenker at dette stemmer dårlig med det bibelske materialet, sa Furuseth, og la til at utspillet var basert på samtaler og diskusjoner med kollegaer og ikke noen systematisk rundspørring. KPK

 

kommentarer