KS 40 2015 Pinsenytt. 

Sju Intro-kirker var samlet til lederdag og konferanse i Salemkirken, Oslo, under temaet «Mission not completed». Kristenliv

– I realiteten en avvikling, sier tidligere pastor.

Tekst: William Fuglset og Karl Andreas Jahr
Foto: KS arkiv

«Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke. I denne prosessen har styret vurdert flere alternativer, og vår enstemmige konklusjon er at Intro er blitt en naturlig samarbeidspartner for oss.»

Det skriver pinsemenigheten Salemkirken i Oslo i en pressemelding som er lagt ut på menighetens nettsider torsdag kveld.

Det betyr at Salemkirken fusjonerer med Intro, som etablerte seg i Oslo tidlig i 2012. Etter et halvt år i Sub Church sine lokaler, flyttet den nyplantede menigheten inn i Salemkirkens lokaler høsten 2012.

Dette inkluderer bygget

Ekstraordinært årsmøte

Avgjørelsen om å fusjonere med Intro ble avgjort med et flertall på mer enn 2/3 av stemmene i et ekstraordinært årsmøte i Salemkirken 3. april.

«Vi er takknemlige for Intro og for det arbeidet de gjør, og ser på denne løsningen som en videreføring av klassisk evangelisk menighetsbygging i Norges hovedstad. Sammenslåing av Salemkirken Oslo og Intro betyr ikke nedleggelse av Salemkirken, men en videreføring av virksomheten i ny form og med en livskraftig samarbeidspartner. Som styre tror vi på at dette er Guds gode løsning for oss,» skriver Salemkirken i pressemeldingen.

Menigheten ble pinsemenighet i 1936, mens den ifølge tidligere pastor Aril Svartdahl ville markert 100-årsjubileum som kristen menighet neste år.

Men selv om Salemkirken fortsatt har over 500 medlemmer, har aktivitetsnivået de siste årene vært lavt. I august 2012 begynte Intro Oslo å holde sine møter i lokalet til Salemkirken, som ligger flott og sentralt til på Grünerløkka i Oslo. Selve bygget sto ferdig i 1984. Bygget og tomten har en verdi på flere titalls millioner kroner.

De siste månedene har det pågått samtaler mellom Intro og Salemkirken om et utvidet samarbeid.

– I realiteten en avviking

Salemkirkens lokaler i Sannergata 12 ble fullstendig renovert i 1984. Foto: Privat/Facebook

Salemkirkens lokaler i Sannergata 12 ble fullstendig renovert i 1984. Foto: Privat/Facebook

Aril Svartdahl vokste opp i Salemkirken, og ble ansatt som pastor i menigheten i 1988. Når menigheten han ledet gjennom tolv år nå overlater roret til Intro, legger han ikke skjul på følelsene, og mener at menigheten i praksis legges ned.

«Jeg opplever det dypt tragisk og utrolig trist at styret i Salemkirken, Oslo nå har bestemt seg for i realiteten å avvikle Salemkirken som menighet,» skriver han i et innlegg på Facebook.

Flere splittelser

Overfor Korsets Seier utdyper han hva han mener:

– Jeg er ikke negativ til avtalen med Intro. Det tragiske er at man over tid, gjennom mange år, har klart å lede en menighet som i utgangspunktet var livskraftig fram til dette, sier Svartdahl.

Han erkjenner at han selv er en del av den historien. På 1980-tallet var menigheten gjennom flere splittelser, som førte til at det tidligere så høye tallet på gudstjenestedeltakere falt betraktelig.

– Det er ingen hemmelighet at jeg sluttet uønsket den gangen jeg sluttet, sier han.

Det er flere som plutselig vil være på let etter et menighetsmiljø.

Aril Svartdahl - Tidligere hovedpastor i Salemkirken

– Derfor kan ikke jeg være den som skriver historien om Salemkirken, for jeg var også en del av den. Men det er ganske unikt at en såpass kraftig menighet, med utposter i Oslo, havner der at menigheten kapitulerer og oppmuntrer medlemmene til å gå inn i den menigheten som har leid bygget.

– Er det ikke en naturlig – og riktig – utvikling, at menigheter vokser og stagnerer og at andre viderefører arven?

– Jo, i et Guds rike-perspektiv er det dét. Men med Salem sitt perspektiv er det trist. Salems historie ender med dette.

– Tragisk og trist

– Når Salemkirken nå i realiteten skal avvikles, ser jeg at avtalen med Intro som på sikt tar over kirkebygget, kan være en god løsning, sier Svartdahl.

– Men man må jo stille spørsmålet om det ikke fantes noen andre alternativer. Samtidig har dette pågått over tid, og jeg angriper ikke Salemkirkens styre. De har fått noe i fanget som er resultatet av mange års utvikling.

– Vil det nå sitte en gjeng med mennesker som ikke har noen gudstjeneste å gå til?

– Det er klart. Slik jeg har forstått det vil de få tilbud om å bli medlemmer av Intro. Hvor mange som gjør det, vet jeg ikke. Men det er nok noen som plutselig vil være på let etter et menighetsmiljø, sier Svartdahl, som håper at vi kan lære av Salemkirkens nesten 100 år gamle historie.

– Dette handler om mennesker, og ikke et bygg. Det hadde vært spennende om noen vil se nærmere på Salemkirkens historie. Da må mine år også under lupen, jeg er en del av historien. Jeg skyter ikke på andre. Men summen av utviklingen er tragisk og trist.

Verken Salemkirken eller Intro vil kommentere saken før den er nærmere avklart.

kommentarer