Varm karismatikk Leder
Kan nådegavene gjøre comeback?

 

Da Jesus kom tilbake til himmelen etter å ha fullført sitt store forsoningsoppdrag, sto Den Hellige Ånd og trippet. På sin vei ut for å støtte den nyfødte menigheten med å utbre Guds rike, sendte Gud Fader med to kofferter fulle av gaver til menigheten. Den ene var fylt med Åndens frukter, den andre med Åndens gaver. Siden pinsedag har kristne lett etter bruksanvisningen for gavene i den siste kofferten.

Under Led15 manet den anerkjente IMI-pastoren, Martin Cave, Pinsebevegelsen til å ta vare på Åndens kraft, og frimodig betjene mennesker med Åndens gaver.

Men kanskje har både begeistringen og frimodigheten vår på dette området vært større før.

Begeistringen og frimodigheten vår på dette området (har) vært større før

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier

Og kanskje er det ikke så rart, for med jevne mellomrom har nådegavene blitt kidnappet av amerikanske forkynnere i dyre dresser, med store løfter og høye honorarer. Enkelte miljøer har gjort nådegavene til evangeliets kjerne og ansett Klagesangene og Davids nødrop i Salmene som store skrivefeil. Resultatene er skuffelse og sekularisering av livets oppoverbakker.

I pinsebevegelsen har nådegavene også ofte vært et plattform-fenomen, og  ikke sjelden har mennesker med sterke nådegaver fått større makt enn en gavemottaker nødvendigvis fortjener. Inn i denne sammenhengen kan det være interessant å lytte til Nora Bregård Andresen. Hun kommer fra Pinsebevegelsen, men er i dag en sentral leder i IMI-kirken.

– I det pinsekarismatiske miljøet ble lengselen etter Guds nærvær og nådegavene tent. Men for meg ble det aldri til noe mer enn en lengsel, og en beundring av de lederne som hadde disse gavene. Endringen kom da jeg fikk jeg den undervisningen og de verktøyene som utrustet meg til å bære med meg en varm karismatikk til folk jeg møter i min hverdag.

«I møte med Guds usystematiske og tilsynelatende vilkårlige inngripen, blekner våre teologiske grader.»

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier

Mange pinsevenner er såret av møtet med en brysk og snever karismatikk, som raskt definerte noen som vinnere, og andre som åndelige tapere. Den naturlige konsekvensen er et anspent og avvisende forhold til gavene Gud ga oss som et redskap i vår misjon.

Men man behøver ikke skylle babyen ut med badevannet, for det finnes en varm karismatikk med liv i sine fotefar. Den formidles i ydmykhet og setter ikke frimodig tro opp mot omsorg og empati. Den forkynnes i kjærlighet og har menneskers integritet for øyet.

Verden har mye godt i vente om vi tør å slippe den løs.

Helt ufarlige er disse gavene dog ikke. For i møte med Guds usystematiske og tilsynelatende vilkårlige inngripen, blekner våre teologiske grader. Våre logiske systemer får feilmeldinger, og vi må rett og slett innse at vi er støv i tjeneste for en Gud med høyere tanker enn våre egne.

Det er en smerte vi er kalt til å tåle.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg