Over 1000 samles til lovsangskonferanse Kultur
 Til helgen arrangerer nettverket Lovsang.no og Filadelfiakirken konferansen Lovsang16.

 

Lovsangskonferansen Lovsang16 ønsker å samle alle som driver med lovsang i Norge til to dager med inspirasjon, utrustning og fellesskap.

– Nå har vi passert 1.000 påmeldinger, og vi har bare et titalls ledige plasser igjen, sier David André Østby som er lovsangspastor i Filadelfiakirken Oslo.

vi ønsker å ha bedre tid til en mer spisset undervisning og samtale

David André Østby - lovsangspastor

Ikke bare for sangere og musikere

Konferansen går over to dager med seminarer og egne spor for de ulike rollene i et lovsangsteam.

– Konferansen er en nasjonal og tverrkirkelig konferanse. Med en kombinasjon av fellessamlinger, seminarer og spor er det en konferanse for hele lovsangsteamet, forteller han. Han påpeker at det ikke bare er de som synger og spiller instrumenter som er viktige for lovsangsteam.

– Teknikere er for eksempel en av gruppene med flest påmeldinger, sier han.

LES MER: Kristen artist med rekordsalg.

Kompetanse fra England

Lovsang16 har også en lederdag fredag formiddag.

– Vi er så heldige å ha med oss blant annet Luke Hellebronth fra Worship Central i England, forteller Østby.

– Lederdagen har vi i forkant av Lovsang16 fordi vi ønsker å ha bedre tid til en mer spisset undervisning og samtale rundt det å være leder i en lovsangssetting. Med dette håper vi også at det vil bli lettere å bygge gode nettverk. Her vil vi ha med oss sentrale personer fra Worship Central, i tillegg til lovsangsledere fra Norge. KPK

 

kommentarer