Hegertun Kristoffersen Kristenliv
Lederrådet mener det alltid skal være rom for ydmykhet, ulike meninger, kritikk og andre perspektiver.

 

Vi har de siste ukene lyttet til menneskers fortellinger om dårlige opplevelser i møte med miljøer som i dag er en del av Pinsebevegelsen. Det er vondt å høre. Verdens beste budskap skal aldri ende opp med å såre og skade mennesker. Når det likevel skjer har noe gått galt og som ledere trenger vi da å høre ekstra godt etter.

I møte med denne typen historier er det fristende å si at det kun handler om noen få enkeltledere og så beklage at noen har blitt såret.

Vi håper å ikke gjøre de samme feilene om igjen

Lederrådet - Sigmund T. Kristoffersen og Andreas Hegertun

Skyggesider

I egen erkjennelse må vi si at disse triste fortellingene i en forstand ikke er nye for oss.

I kjølvannet av tradisjoner med sterkt engasjement for det man tror på, har det vært skyggesider. Der mennesker har funnet tro, håp og en sak verdt å leve for, har mennesker samtidig også opplevd å bli såret av ledere kanskje med begrenset kompetanse, erfaring eller forståelse. I årenes løp har mange mennesker forsvunnet stille ut bakdører av menigheter, eller som vi nå også har hørt fra misjonsorganisasjoner, mange med dårlige opplevelser.

Vi vil benytte denne anledningen til å si:

Vi har hørt dere.

Vi er lei oss.

Og vi håper å ikke gjøre de samme feilene om igjen.

BAKGRUNN: – Vanlig at radikal, kristen ungdom mister seg selv
PAUL HOCKLEY: – En byrde
JESUS REVOLUTION: – Flere justeringer er blitt gjort
LES STEPHAN CHRISTIANSENS SVAR PÅ KRITIKKEN: Frelst?
BLOGGEREN BANGGREN: Vi kristne trenger kritikere

Ikke mindre, men bedre lederskap

Det er selvsagt mange forskjellige historier, men vi vil gjerne tydeliggjøre følgende:

Vi tror på oppdraget vi er gitt om å dele evangeliet om Jesus Kristus til alle mennesker. Dette er vårt største og viktigste oppdrag. Samtidig erkjenner vi at dette oppdragsfokuset i flere tilfeller også kan ha skygget for det å se enkeltmennesker.

Vi tror på lederskap. Vi tror både kirke og samfunn ellers trenger dyktige, sunne og modige ledere for å fungere, vokse og utvikle seg.

Det som nå kommer frem viser at lederskap ikke har vært utøvd godt nok til enhver tid. Vi tror ikke løsningen er mindre lederskap, men bedre lederskap. Vi satser derfor mer enn før på å utvikle og bevisstgjøre både etablerte og nye ledere. Vi utvikler også nettverk for å bidra til at ledere får stå i større sammenhenger.

Det har gitt involverte sår og vonde opplevelser.

Lederrådet - Sigmund T. Kristoffersen og Andreas Hegertun

Manipulasjon og maktspråk

Vi tror på å utføre vårt oppdrag og vår ledelse med lidenskap. Brennende hjerter har helt fra begynnelsen av vært en stor kraft for kirken. Samtidig skal lidenskap, særlig i møte med unge mennesker, balanseres med mye visdom, for å bli sunn og langvarig. Her har vi nok i flere tilfeller ikke funnet denne balansen.

Vi tror kristen tro gir svar på de største spørsmålene i livet. Samtidig som alle mennesker må få gå sin egen vei i sin etterfølgelse av Jesus.

ANDERS TORP: Oppgjøret med barndommen
JAN-AAGE TORP: – Anders angriper en karikatur

Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler.

Vi forstår at vi selv historisk sett, og miljøer som nå er en del av pinsebevegelsen, ikke alltid har maktet å forvalte dette ansvaret godt nok og at det har gitt involverte sår og vonde opplevelser. Det er vi lei oss for.

Vi tror ikke dette handler om dårlige motiver, men mangelfull utøvelse av lederskap.

Og det er lederskapets ansvar.

VGTV: Se alle episodene av tv-serien «Frelst» her.

Erkjennelse av feil

Vi tror at det går an å ha to tanker i hodet samtidig:

En klar erkjennelse av feil, og at ansvaret for dette alltid ligger hos lederskapet.

Vi vil samtidig si at vi er takknemlige for alle som har opplevd de samme miljøene som livgivende. Som har tatt imot troen på Jesus, blitt positivt utfordret, trent og sendt ut med gode nyheter.

Samtidig skal aldri mennesker behandles kun som et middel.

Lederrådet - Sigmund T. Kristoffersen og Andreas Hegertun

Romslighet

For fremtiden er dette umistelige prinsipper i vår forståelse av kristent lederskap:

Jesus er vår leder. Vi skal alltid forsøke å lede som han, med kjærlighet, respekt og ydmykhet.

Oppdraget er viktig, samtidig skal aldri mennesker behandles kun som et middel. Mennesket og menneskets egenverdi er alltid et mål i seg selv.

Tydelige ledere er viktig, samtidig som det alltid skal være rom for ydmykhet, ulike meninger, kritikk og andre perspektiver.

Sigmund T. Kristoffersen                     
leder             

Andreas Hegertun
presseansvarlig

kommentarer