Misforståelser om Guds vilje Kristenliv
Guds vilje er ikke en gåte vi må løse, men en reise.

 

Tekst: Chandler Vannoy, pastor ved Shoreline Church i Knowville, USA og skribent ved Relevant Magazine.

Hva er Guds vilje for livet ditt? Spørsmålet ser ut til å forfølge oss mens vi går gjennom videregående skole. Vi kjemper med spørsmålet mens vi velger ut valgfagene våre, når vi skal velge videre utdanning og gjennom mange andre spørsmål i livet. Hvis du likner litt på meg, så smetter engstelsen seg fort inn i tankene når du begynner å tenke på fremtiden.

Men hvorfor blir vi så engstelige? For meg personlig handler det om at jeg begynner å tenke på at jeg har en mulighet for hvert valg jeg gjør og når jeg velger en vei, betyr det at jeg sier nei til andre veier. Men hvordan vet jeg at veien jeg velger er rett?

de siste 21 årene trodde jeg at jeg måtte be Gud om å åpne øynene mine så jeg så hvilken vei Han hadde forberedt for meg.

Svaret vi ofte har hørt i forbindelse med dette spørsmålet er at vi må å finne Guds vilje for livene våre. Og de siste 21 årene trodde jeg at jeg måtte be Gud om å åpne øynene mine så jeg så hvilken vei Han hadde forberedt for meg. At hvis jeg bare søkte lenge og hardt nok, ville jeg til slutt vite nøyaktig hva jeg skulle gjøre i fremtiden.

Men forfatteren Kevin DeYoung gjorde ende på denne tankegangen da jeg leste boken hans «Just do something».

Vi finner aldri Guds vilje for vår fremtid

I begynnelsen av boken sier DeYoung: «Vi bør slutte å tenke på Guds vilje som en stram line som vi skal balansere på, en labyrint vi må finne ut av, eller en blink vi må treffe.» Dette sitatet snudde verden min på hode. Frem til det tidspunktet hadde jeg bestandig trodd at hvis jeg tok en feil avgjørelse så ville jeg havne utenfor Guds plan for livet mitt.

Guds vilje er ikke en labyrint som vi må navigere korrekt gjennom for å nå vårt endemål. I stedet ønsker Gud at vi skal stole på Ham gjennom alle svinger, daler og høyder.

Men det forfatteren sier er at vi er fri fra det å måtte streve for å finne Guds vilje på forhånd. Guds vilje er ikke en labyrint som vi må navigere korrekt gjennom for å nå vårt endemål. I stedet ønsker Gud at vi skal stole på Ham gjennom alle svinger, daler og høyder.

Ja, Gud er suveren i livet mitt. Ja, Han har spesifikke planer for min fremtid, men Han forventer ikke at jeg skal finne ut detaljene ved planen Hans på forhånd. At hele denne ideen om å finne Guds vilje for livet mitt har gjort at jeg har søkt etter noe Gud ikke ennå ønsker å åpenbare for meg. Da slår neste spørsmål inn: Men hvorfor vil Han ikke vise planene sine for oss?

Uvisshet gjør at vi stoler på Gud

Hvis vi visste hvert skritt og hver detalj av våre liv, hadde vi ikke trengt å stole på Gud. Når livet byr på tunge sesonger, innser vi at vi trenger noen større enn oss selv for å vise oss vei. Det er grunnen til at Gud ikke alltid vil vise oss den gode veien som Han har lagt foran oss.

Det ville være som om noen fortalte deg slutten på en kjempespennende film du nettopp har begynt å se. Det som gjør fortellingen spennende er forvirringen og uvissheten, og hvordan alle bitene til slutt faller sammen og skaper et vakkert og fullkomment bilde.

Hvis vi visste hvert skritt og hver detalj av våre liv, hadde vi ikke trengt å stole på Gud.

Ikke bare har Gud en fantastisk plan for livet ditt, men Han vil at du skal stole på Ham. Gud har gitt oss disse utfordrende valgene, ikke for at vi skal bli stresset av dem, men for å hjelpe oss til å innse at vi ikke kan gjøre dette uten Ham.

Han gir oss mer enn vi kan bære slik at vi blir tvunget til å lene oss på Ham for å finne styrke. Som Ordspråkene 3,5-6 sier: «Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.»

Så i stedet for å be om å finne Guds vilje, la oss heller be om at vi skal få tillit til Guds ledelse.

Guds vilje for våre liv

Men hvis vi aldri finner Guds vilje for fremtiden vår, hva snakker Paulus om i Efeserbrevet 5,17 når han sier: «Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje»? Det Paulus beskriver her er en annen definisjon av Guds vilje enn vi normalt sett tenker på.

Guds vilje er at du skal vokse til å bli mer lik Kristus og ære Ham i alle ting.

Mange ganger tenker vi bare på Guds vilje for livet vårt i forbindelse med fremtiden, men det fins så mange andre sider ved Guds vilje. Uansett hvilke fremtidsplaner Han har for deg, vil Han at du skal søke og ære Ham akkurat nå. For å si det veldig enkelt: Guds vilje er at du skal vokse til å bli mer lik Kristus og ære Ham i alle ting.

Vi trenger å kvitte oss med tanken om at vi må gå til Ham for å finne ut av fremtiden vår. I stedet ønsker Gud at vi skal komme til Ham for å få bli forvandlet i hjerte og sinn. Guds planer for deg – enten det gjelder fortid, nåtid eller fremtid – har en uforanderlig fellesnevner: Hans ære. Og hvis Gud får myke opp og forandre våre hjerter vil også våre valg bli preget av at vi ønsker å gi Ham ære.

Som DeYoung sier: «Gud er en god Gud som gir oss hjerner å tenke med, lærer oss lydighet og inviterer oss til å ta noen sjanser for Ham.»

Tillitsfulle valg

Hvis Gud har gitt oss et nytt hjerte som ønsker det Han ønsker, kommer våre avgjørelser til å være i tråd med Hans plan. Vi jobber oss gjennom disse valgene med den visdommen Han gir oss ved sin Hellige Ånd.

Hvis Gud får myke opp og forandre våre hjerter vil også våre valg bli preget av at vi ønsker å gi Ham ære.

Mange ganger er vi så opptatt av å lete etter en eller annen skjult plan Gud har forberedt for oss at vi glemmer å se etter hvilke lidenskaper og ønsker Han gir oss.

Vi kommer aldri til å finne Guds «perfekte vei» for oss, men Han vil gi oss ønsker og lengsler som vi kan etterjage.

 

 

kommentarer