Frykt Leder
Bibelens 365 «frykt ikke» er nok ikke tilfeldig.

 

Hvordan kan vi lære oss å leve med redsel og frykt slik at det likevel ikke hindrer oss i å gjøre det Gud ønsker vi skal gjøre?

Da Maria fikk besøk av engelen Gabriel med det utrolige budskapet om at hun skulle føde Messias, ble hun først forskrekket (Luk 1,28-38). Dernest holdt hun fram omstendighetene som gjorde det umulig at noe sånt skulle skje. Men til slutt tok hun et modig valg. Hun lyttet til engelens budskap om at ingenting er umulig for Gud, og valgte å si ja, selv om hele situasjonen var skremmende: «Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.»

Det som koster noe, er som regel verdt prisen.

Plutselig slapp frykten taket. Hun fikk se det som skulle skje i et nytt perspektiv: Gud var jo der. Og ingenting er umulig for Gud.

Frykt og bekymringer vil aldri forsvinne fra våre liv for godt. Men vi kan, som Maria, ta et valg: Å konfrontere frykten og gjøre det Gud ber oss om å gjøre, selv om det kan virke skremmende, ukjent og ukomfortabelt. Vi kan møte vår egen frykt ved å holde fram sannheten og løftene i Guds ord om at alt er mulig for Gud, på tvers av frykten vi føler og omstendigheter som overvelder oss. Vi bekjenner Salme 27,1 som frimodig spør: «Når Gud er på min side, hvem skal jeg frykte?» Eller Rom 8,31: «Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?»

Bibelen er full av mennesker som Gud sa «frykt ikke» til. Det var slike som forandret verdenshistorien: Moses, Josva, Peter, Maria, Johannes.

Guds «frykt ikke» har ingenting med hvem og hva vi er i oss selv å gjøre. Guds menn og kvinner gjennom historien har alltid gjort ting som har vært umulig i deres egen kraft. Guds «frykt ikke» bygger ikke på oss, men på at Gud er den han er. Det er gjennom ham ingenting er umulig. Det er på grunn av ham vi kan flytte fjell. Det er på grunn av hans kraft vi kan få styrke til å stå imot frykt, så den ikke hindrer oss i å gå Guds ærend og svare ja når han kaller.

Når Gud er på min side, hvem skal jeg frykte?

Det er ikke alltid lett å legge sin egen begrensning til side og stole på Gud. Men det er verdt det! Guds vei og Guds utfordringer om å gå ut av komfortsoner og trå inn i «umulige» situasjoner er ikke alltid enkle. Vi er ikke lovet at Guds vei alltid er den letteste. Men det som koster noe, er som regel verdt prisen. Når du tar sjansen og stoler på Guds muligheter midt i din egen umulighet, vil du kunne se deg tilbake i etterkant og erfare at din tro har vokst. Han er mektig til å gjøre større ting enn vi er i stand til å forstå.

Når vi tør å konfrontere vår frykt og bekjenne Guds muligheter og handle på det, vil vi modnes som etterfølgere av Mesteren, og vokse i kristenliv og tjeneste.

Vår tid trenger flere slike disipler.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg