Mobbing Samfunn
Men de kristne i USA mener fortsatt at troen er en viktig positiv kraft i samfunnet, ifølge amerikansk undersøkelse.

 

Skrevet av Ingunn Marie Ruud

I en fersk undersøkelse gjennomført av The Barna Group i USA kommer det frem at de fleste kristne ser på troen og kristendommen som en avgjørende viktig og positiv kraft. Likevel føler mange seg marginalisert og forfulgt i et stadig mer sekularisert og anti-kristelig samfunn.

Ifølge CBN News ble undersøkelsen gjennomført som en del av forarbeidet til David Kinnamans nye bok «Good Faith», som utforsker hvordan troende mennesker ser på seg selv og troen sin i dagens kultur.

Undersøkelsen viser at 54% av de spurte føler seg misforstått når de lever ut troen sin i dagens verden, og 52 % svarte at de føler seg forfulgt.

Rapporten fant også at 44% føler seg marginalisert, 38% føler seg fortiet, 31% er redde for å si sin mening og 23% er redde for å dumme seg ut.

ANNE GUSTAVSEN: Aggressiv sekularisering

Konflikter knyttet til religion i Norge

Ifølge forsker Pål Ketil Botvar i KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, er det ikke gjennomført noen tilsvarende undersøkelse i Norge.

–  Men i 2014 gjennomførte KIFO en undersøkelse blant 1000 videregående elever i Oslo-området som viste at 10 % opplever at de ofte blir diskriminert på grunn av tro/livssyn, og 22 % svarte ofte/noen ganger, sier Botvar til KPK.

– Det er særlig medlemmer av kristne og muslimske minoritetsreligioner som opplever dette. Konflikter knyttet til religion er mer vanlig enn konflikter knyttet til kjønn og sosial status, fortsetter han.

Undersøkelsen fra 2014 viser at nesten halvparten (49 %) av ungdommene opplever at det ofte oppstår konflikter mellom ulike livssyn i det norske samfunn. Det er færre som opplever konflikter knyttet til kjønn (26 %) eller mellom fattige og rike (27 %).

Konflikter knyttet til religion er mer vanlig enn konflikter knyttet til kjønn og sosial status

Pål Ketil Botvar - forsker i Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Ser positivt på egen rolle

Til tross for følelsene av å være misforstått og marginalisert viser den amerikanske undersøkelsen at mesteparten av de troende fortsatt ser på kristendommen og troen som en forkjemper for det gode og primært et positivt bidrag til samfunnet.

Hele 98 % av de kristne i undersøkelsen til Barna betegner troen som en forkjemper for det gode. 93 prosent mener de som troende er essensielle for samfunnet.

– Selv den hos den minste prosenten av hvert trossegment som er representert her mener nesten 9 av 10 (88 %) at troen er en forkjemper for det gode, skriver Barna Group på sine nettsider.

USA: Kristen tro i aggressiv valgkamp

Under press

David Kinnaman, som er president for The Barna Group og hoveddesigner og analytiker for undersøkelsen, tolker undersøkelsen til at troende er under stort press.

– Det er en felles oppfatning om at kulturen i samfunnet er i ferd med å vende seg mot religiøs overbevisning. Troende mennesker begynner å føle effekten av denne voksende opposisjonen på konkrete måter, sier han på Barna Groups nettsider.

Det er en felles oppfatning om at kulturen i samfunnet er i ferd med å vende seg mot religiøs overbevisning

David Kinnaman - president i The Barna Group

Troens positive rolle

Kinnaman synes likevel ikke situasjonen er helt svartmalt.

– Det er oppmuntrende å se hvor mange kristne som fortsatt føler optimisme om den positive rollen troen kan spille i samfunnet i dag, fortsetter Kinnaman.

– Så det er naturlig at kristne føler seg frustrert når de tenker de har noe som er så bra for verden som ender opp med å bli marginalisert.

Krymper troen

Kinnaman ser en tilbøyelighet blant kristne til enten å svare på denne situasjonen ved å tvinge sin tro inn i sekulære rammer eller krympe troen til noe privat.

– Men å leve med god tro er den sanne veien videre inn i en usikker fremtid. Dette betyr å være Guds folk, som gjennom kraften i den Hellige Ånd som virker i oss, hjelper verden og menneskene i den til å blomstre, avslutter Kinnaman. KPK

 

kommentarer