Hvorfor trosforsvar? Samfunn
Apologetikk er misjonærutdannelse for de som blir hjemme, mener høgskolelektor Bjørn Hinderaker.

Tekst og foto: Henrik Tellefsen Gimle

 

Korsets Seier har tatt en prat med viserektor Lars Dahle og høgskolelektor Bjørn Hinderaker på NLA Mediahøgskolen på Gimlekollen i Kristiansand. Samtalen handler om studiet «Kommunikasjon og livssyn», som setter fokus på «apologetikk» – eller trosforsvar, som flere kjenner det som.

Grunnfestet

– Studiet er ofte sett på som en faglig fordypning for folk som har gått på bibelskole. Her får man lov til å stille spørsmål, og å se på kristen tro opp mot andre livssyn, enten gjelder religiøse eller ikke-religiøs livssyn, sier Lars Dahle.

– Så vi kan si studiet har to målgrupper. Det er for dem som skal formidle, undervise og forkynne, og det er for folk flest som ønsker å spørre seg om det er hold i kristen tro og fordype seg i dette.  Vi ser altså studiet fungerer som yrkesutdannelse eller som videreutdanning, utdyper viserektor Dahle.

– Uansett målgruppe, får de her en forankring i kristen tro for resten av livet som få andre studier gir, sier viserektoren til Korsets Seier.

Egen misjonsmark

– Hva lærer studentene ved å ta dette studiet?

– Vi har ofte brukt følgende utrykk om studiet vårt: «Misjonærutdannelse for de som blir hjemme». Det er veldig viktig å se på det landet og kulturen vi bor i som en misjonsmark, sier Bjørn Hinderaker.

En sannhet går aldri ut på dato.

Bjørn Hinderaker - Høgskolelektor på NLA Gimlekollen

Det er liten tvil om at dette er noe som engasjerer både viserektor Dahle og lærer Hinderaker. Før man får stilt neste spørsmål, vil gjerne Dahle legge til noe.

– Det som særpreger studiet vårt er ikke minst koblingen mellom hva som skjer i mediebildet og trosforsvaret som sier noe om hvorfor kristen tro er sant. Jeg tror den koblingen er unik, sier Dahle.

Gode argumenter 

Det er ingen tvil om at dette er to meget reflekterte mennesker. Med så mye kunnskap om hva ateister, filosofer og vitenskapsfolk mener, er det naturlig å spørre om hvorfor de mener akkurat kristen tro er sann.

– Jeg har vokst opp med troen, og trodd siden jeg var barn. Men det var ikke før jeg begynte å studere det, at jeg kunne argumentere for den kristen troen. For det finnes veldig gode grunner, og grunnene har ikke blitt dårligere med tiden, sier høgskolelektor Bjørn Hinderaker.

Han trekker fram Holocaust som et eksempel på en historisk hendelse som skjedde tilbake i tid. Selv om enkelte tviler på at jødeutryddelsene under andre verdenskrig fant sted, gjør ikke det dem mindre reelle. Slik er det også med Bibelens budskap og fortellinger.

– En sannhet går aldri ut på dato, avslutter Hinderaker.

kommentarer