– Angriper en karikatur Kristenliv
Jan-Aage Torp er ikke redd for debatt. Men han ønsker seg redelighet.

 

Foto: Privat

Siden Anders Torp i samarbeid med forfatteren Tonje Egedius i forrige uke kom ut med den biografiske boken «Jesussoldaten – gutten som skulle vinne landet for Gud» har det stormet rundt Jan-Aage Torp. Som Anders sin far og sønnens tidligere pastor, er han skyteskive for kritikken som kommer frem i den mye omtalte boken.

Har sviktet

– Først vil jeg si at jeg som far både er stolt av og glad i Anders. Jeg synes han fremstår med stor oppriktighet. Som hans tidligere pastor vil jeg og legge til at jeg er svært lei meg for at han i hans barndom ikke opplevde å bli tilstrekkelig sett og lyttet til. Han beskriver i boken at han opplevde seg som en brikke i en åndelig kamp, og jeg kan forstå denne kritikken. Her har jeg sviktet, sier Jan-Aage Torp, pastor i Restoration Oslokirken

Mot bedre viten

Foruten de vonde personlig aspektene i denne saken, er pastor Torp skuffet over det han opplever er en lite redelig argumentasjon i boken, og i medias presentasjonen av denne.

Det har vært smertelig for Aina og meg å oppleve at folk som vet bedre er tause for å se hvilken vei vinden blåser.

Jan-Aage Torp - Pastor i Restoration Oslokirken

– Jeg opplever at boken, og Anders i sine opptredener i media, angriper karikaturer av meg og hva jeg står for. Mye av kritikken kan spores tilbake til en studietur til Zambia i 2007, og til noen uker i august det samme året der vi i vår menighet tilbød forbønn i våre lokaler.

– I disse bønnemøtene dukket det opp usunne elementer som jeg gjorde mitt beste for å få stoppet. Dette vet Anders, og han vet også hva jeg egentlig står for. At han tillater og utnytter en slik debatt, der jeg blir redusert til en karikatur av meg selv, er sårende.

En belastende uke

– Hvordan har du opplevd denne uken?

– Det har vært smertelig for Aina og meg å oppleve at folk som vet bedre er tause for å se hvilken vei vinden blåser.

– Fra Cappelen Damm Forlags side er det en bevisst strategi å fokusere all kritikk på meg som person slik at enhver person som har vonde opplevelser med en far, en mann, en pastor, en prest, en pinsekarismatiker eller fra evangelisk sammenheng skal få utløsning for sitt oppdemmede raseri.

– Men samtidig som stormen har rast har vi opplevd at en del venner har vist seg som virkelige venner, og spesielt har vi opplevd stor oppslutning og mye omsorg fra våre internasjonale venner. Mange forstår at dette gjelder troens grunnvoller i Europa.

– Selv er jeg takknemlig for å stå oppreist gjennom dette, uten å kutte noen bånd til Anders.

kommentarer