– Vi kan ikke godta ekstrem sortering Samfunn
 Til nå har organisasjonen Menneskeverd fått inn over 10.000 underskrifter mot å tillate fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort.

 

Helse- og omsorgsministeren mottok nylig en anbefaling fra lovavdelingen i Justisdepartementet om at fosterreduksjon er innenfor dagens lovverk. Kvinner og foreldre kan dermed abortere bort en frisk tvilling.

Dette har fått politikere, helsepersonell og ikke minst tvillingforeldre til å reagere.

Det er mange med oss som synes dette er helt absurd og etisk forkastelig.

Liv Kjersti S. Thoresen - generalsekretær i Menneskeverd

Underskriftskampanje

Liv_Kjersti_NETT

Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd

– Nå setter vi i gang et opprop der vi ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om at saken må behandles i Stortinget og utredes av medisinskfaglige instanser.  Vi kan ikke godta at lovavdelingen sier ja til ekstrem sortering av fostre på bakgrunn av en 40 år gammel lov der fosterreduksjon ikke var teknisk mulig, skriver organisasjonen Menneskeverd under kampanjen på opprop.net

– Underskriftene og kommentarene vil vi overlevere helseministeren personlig. Vi vil at denne kampanjen skal sette ekstra trykk på saken slik at lovverket endres.

Vi vet at dette ikke var intensjonen til abortloven da den kom i 1975

Liv Kjersti S. Thoresen - generalsekretær i Menneskeverd

– Absurd og forkastelig

Kampanjen som startet 2. mars har alt fått inn over 10 000 underskrifter. Kampanjen går frem til 3. april.

– Det er mange med oss som synes dette er helt absurd og etisk forkastelig. Vi vet at dette ikke var intensjonen til abortloven da den kom i 1975, da fosterreduksjon ikke eksisterte som medisinsk mulighet, sier generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen.

– At et så alvorlig spørsmål som dette skal avgjøres alene av Justisdepartementet er betenkelig. Sakens alvorlighetsgrad tilsier at den burde vært sendt på høring og behandlet i Stortinget som andre saker med samme karakter. Det overrasker meg at helseministeren godtar denne forenklede formen for behandling av en så kompleks sak, sier hun. KPK

 

kommentarer