Anders Torp Nærbildet
Anders Torp (27) vokste opp i en karismatisk menighet ledet av sin far Jan-Aage. I dag tror han ikke lenger.

 

– Hvorfor har du skrevet biografien «Jesussoldaten – gutten som skulle vinne landet for Gud»?

– Min intensjon er å fortelle hvordan det er å vokse opp i en radikal, frittstående menighet. Det gir innblikk i et miljø jeg tror er fremmed for mange nordmenn. Jeg ønsker ikke at andre barn skal utsettes for samme trosutfoldelse som meg. Det er nødvendig med en klarerende debatt om hva sunn versus usunn trosutfoldelse er.

– Hva ønsker du å oppnå?

– I løpet av noen tiår har Norge blitt multireligiøst. Kulturdepartementet mener det i dag er rundt 97.000 barn som er medlem av et tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Da er det naturlig å rette fokus på hvordan barn kan ha det i disse miljøene.

– Er religionene så like at du kan være så generell?

– Visse likhetstrekk kan man se i flere trossamfunn. Det er de skadelige likhetstrekkene jeg først og fremst er opptatt av. Et trossamfunn kan bli skadelig dersom det hevder å ha monopol på sannheten, og at det ikke er rom for spørsmål og kritisk tenkning. Men la meg være tydelig: Jeg er ikke mot religion. Min hensikt er at menighetsbarn skal oppdras etter FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene.

Min kritikk handler først og fremst om en sommerleir med innslag av tortur, demonutdrivelser og helvetesfrykt

Anders Torp - bokaktuell pastorsønn

– Hva har du opplevd som bryter med disse rettighetene?

– Jeg opplevde at jeg ikke hadde noen reell trosfrihet da jeg vokste opp. Men min kritikk handler først og fremst om en sommerleir med innslag av tortur, demonutdrivelser og helvetesfrykt. Slik usunn forkynnelse for barn kan føre til alvorlige angstlidelser, selv i voksen alder. Her må vi ha en debatt i kristne miljøer. Jeg jobber i Hjelpekilden, som ivaretar utbrytere som har opplevd usunne ting i religiøse miljøer. Så jeg vet at dette skjer.

– Jeg har selv dekket kristenkarismatiske miljøer i flere år. Er du sikker på at pinsekristne er verre enn andre?

– Jeg vet at mange pinsekarismatiske kristne har et fokus på en kjærlig, nådefull Gud, men det er enorme kontraster i ulike trossamfunn. Noen kan ha gode intensjoner ved å faktisk formidle om livets to utveier, som mange kristne opplever som realiteter. Det er viktig å skille mellom kjærlige intensjoner, og de uheldige psykologiske konsekvenser de gode intensjonene kan gi.

For kristne som tror på himmel og helvete kan det være en kjærlig handling å videreformidle dette til barna

Anders Torp - bokaktuell pastorsønn

– Har ikke dette med perspektiver å gjøre? Fra et kristent ståsted vil det kanskje være hjerterått å fortelle et barn at dette livet er alt – så blir du jord og forvitrer?

– Helt klart. For kristne som tror på himmel og helvete kan det være en kjærlig handling å videreformidle dette til barna, og hvordan man kan bli frelst og komme til himmelen. Noe annet er det å bruke helvete som et middel for å oppnå sin vilje eller lydighet. Noe annet er det også der det ikke er rom for avvikende meninger, nyanser eller uenighet. Da kommer maktmisbruket inn. Den kjente familieterapeuten Jesper Juul har sagt at barn er samarbeidsvillige inntil det destruktive.

– Er ikke det et problem uansett bakgrunn? Sekulære foreldre tegner vel fort et skremmebilde om barna ønsker seg på et pinsemøte?

– Absolutt. Folk dømmer fort der de vet lite. Det man vet lite om, blir ofte skummelt. Det berører mange miljøer – også de som ikke er religiøse. Men det miljøet jeg kjenner til, er det karismatiske kristne. Det er i dette miljøet jeg har opplevd usunn forkynnelse og praksis som ung.

– Vil du advare dine barn mot å gå på et pinsemøte?

  • Det var innledningen. Les svaret og resten av intervjuet med pastorsønn Anders Torp. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

 

kommentarer