Følelser er ingen fiende Kultur
Å lytte til følelsene kan være verdifullt. Å undertrykke dem kan hindre vekst.

 

Tekst: Nancy Ma, skribent ved Relevant Magazine.

Ofte forsøker vi å råde hverandre til å erstatte en negativ følelse med en som er bedre: Vær takknemlig. Vær trygg. Vær glad.

Bak disse tilsynelatende bibelske forslagene ligger en usunn tro på at det fins «gode» og «dårlige» følelser. Glede faller selvsagt inn blant de «gode» følelsene, mens nesten alle andre «tabu»-følelser blir kategorisert som «dårlige».

Vi bør slutte å kategorisere følelsene våre på denne måten. Sannheten er at alle slags følelser er nyttige. Ja, hold deg fast, til og med sinne, bitterhet, sorg og ensomhet. Vi må slutte å dømme følelsene våre.

Emosjonell sårbarhet er en styrke

Gjentatte ganger blir jeg fortalt at jeg må erstatte sammenlikning med tilfredshet, bitterhet med takknemlighet, ensomhet med fellesskap. Dette er fantastiske konsepter, men faren er at slike befalinger kan føles som et press som dytter oss enda lenger ned i hjelpeløsheten.

Hvis jeg klarte å være tilfreds, glad og føle meg trygg, hvorfor ville jeg velge de smertefulle alternativene? Selvfølgelig ønsker jeg å befinne meg på den andre siden, men det kan ta tid å komme dit.

Verdsett prosessen

Vi må verdsette prosessene vi går gjennom og ikke presse hverandre til å undertrykke sanne følelser. Vi må la hverandre få bruke den tiden vi trenger og ikke presse andre til å forandre seg når vi mener tiden er inne.

Hvis vi bare jobber med å forandre følelsene våre utad (klistrer på oss smilet og fremstår som «glade»), får vi ikke tak i de dypere følelsene som – når bearbeidet – vil lede til følelsene vi foretrekker.

Resultatet av å forandre de ytre følelsene uten å ta tak i de dypere, er at vi begynner å leve med masker.

Resultatet av å forandre de ytre følelsene uten å ta tak i de dypere, er at vi begynner å leve med masker. Hver følelse forteller oss om vår tro på hvem vi er og hva vi ønsker. Hver følelse viser oss hvor vi har plassert vår identitet og verdi.

Hver følelse viser oss hvordan vi ser Gud og hvem han er for oss. Ønsker vi å forandre følelsene våre, er det derfor nødvendig å ta en titt på hva vi faktisk tror på – om Gud, oss selv og omverdenen – for dette ligger under og påvirker følelseslivet vårt.

Tillat deg selv å føle

Omfavn følelsene dine, spesielt de du er redd for og de andre mennesker har dømt deg for. De er ekte. De er verdifulle. I seg selv er de ikke dårlige. Emosjonell sårbarhet er en styrke.

David er fortvilet og desperat for Gud i Salme 51. Parallelt viser han styrke og tillit til Gud.

Jeg husker dagen jeg gråt i dramaklassen. Jeg snudde meg vekk fra publikum og ropte: «Jeg må ikke være trist. Jeg er sterk!» Fordi hele livet så jeg på tristhet som svakhet og dermed en følelse jeg måtte gjemme. Men hvordan kan en person som gråter åpenlyst og fremdeles står oppreist bli ansett som svak? David er fortvilet og desperat for Gud i Salme 51. Parallelt viser han styrke og tillit til Gud.

Evaluer årsakene bak følelsene

Følelser er indikatorer for hva vi innerst inne tror på. Hva trigget den følelsen? Hva var mine forventninger? Hva tenker jeg at jeg har tapt? Hva håper jeg på i denne følelsen?

For meg er tristhet en følgesvenn. Men jo mer jeg lener meg inn mot den, jo mer innser jeg at bak tårene mine ligger temaer som forkastelse, mitt behov for å bli sett og for nærhet.

Jeg er ofte trist fordi mine forsøk på å tilfredsstille disse behovene med andre mennesker, jobb og utseende ofte mislykkes. Jeg er ofte trist fordi det fins et gap mellom hvordan jeg ser meg selv og hvem Gud sier at jeg er.

Føleler er indikatorer for hva vi innerst inne tror på.

I Matteus 5, minner Jesus oss om at følelser kan være indikasjoner på synd. Sinne er i seg selv ikke en synd, men handlingene som vi ofte gjør fordi vi er sinte kan være syndige. Dette beskriver Paulus i Efeserbrevet 4:26. Når sinne driver oss til synd, kan det vise oss at vi bærer på nag, mangel på tilgivelse og hat mot andre mennesker.

Avslør troen bak følelsene

Når vi blir bevisst våre underliggende identitetskonflikter og vantro, trenger vi å vende oss til Guds Ord. Hans Ord kan forme og forvandle måten vi ser på oss selv, men aller viktigst; hvordan vi ser Gud.

Når sinne driver oss til synd, kan det vise oss at vi bærer på nag, mangel på tilgivelse og hat mot andre mennesker.

Jeg trenger ikke forandre alle mine følelser til glede, men jeg vil at Gud skal forvandle mine innerste tanker og trossystem, slik at uansett omstendigheter, tanker og følelser, så vet jeg at han aldri forandrer seg og at min identitet i Kristus forblir den samme.

Før i tiden ante jeg ikke hvordan jeg skulle takle min egen tristhet. Mitt behov for anerkjennelse ledet til sjalusi, bitterhet og ensomhet. Men da jeg begynte å føle meg elsket av Jesus Kristus, midt i min usikkerhet og hjelpeløshet, begynte jeg å se min urokkelige verdi.

Undertrykker våre følelser

Gud kjente meg tvers gjennom og elsket meg likevel hundre prosent. Hans løfter og sannheter triumferer alt verden, fienden eller jeg selv noen gang kunne finne på å si og mene. Blir jeg fremdeles trist? Ja, men nå kan jeg omfavne følelsen og minne meg selv på at Gud fremdeles er meg med.

Vi er så raske til å dømme og undertrykke våre følelser. Vi lar andre se smilet vårt, men vi skjuler tårene våre. Vi bærer på sinne og vi ignorerer vår ensomhet.

I stedet råder jeg deg til å sitte der med følelsene dine og stille de vanskelige spørsmålene: Hvorfor føler jeg det slik?

Men i stedet råder jeg deg til å sitte der med følelsene dine og stille de vanskelige spørsmålene: Hvorfor føler jeg det slik? Be som David: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!» (Salme 139:23-24)

Følelsene våre gir oss mulighet til å «teste» oss selv. Hva sier følelsene våre om vår identitetsoppfatning? Hvor har du egentlig din tillit? Fins det et gap mellom hvordan du føler seg og hva Gud har lovet deg? Her starter de virkelig sunne samtalene.

 

kommentarer