Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Kall til å være en Jesu etterfølger gjelder i alle aldre og alle livsepoker.

 

Den snart 80 år gamle pastoren i Filadelfia, Trysil, Ivar Solberg, satte seg forrige uke ned med lederskapet for å se hva deres menighet kan gjøre for å sette ut i livet utfordringen fra Led16 om å bringe evangeliet til neste generasjon. I dag vokser og blomstrer den tidligere slitne forsamlingen, og et nytt barnearbeid samler mange barn fra bygda. Og unge foreldre. Nå er ungdomsarbeid neste fokusområde. En pensjonert lærer med tro på vekst for Guds rike og «allergi» for passiv alderdom, var det som skulle til.

Det finnes ingen pensjonsalder i Guds rike, sier vi ofte. Det bør by på enorme muligheter for våre menigheter i årene som kommer at nordmenns levealder har økt betraktelig de siste tiårene. Vi har heller ikke hatt så mange friske og spreke pensjonister som i dag.

Det er ikke nødvendig å velge mellom passivitet og aktivitet

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Ivar og Marit Solberg mener de aldri har hatt det så bra som nå. De bygger menighet, men har også tid til barnebarn, ferie og kos. Det skulle bare mangle. Det er forståelig at pensjonister som har jobbet hardt et helt liv, ønsker seg avkobling og opplevelser de ikke har hatt tid eller råd til tidligere i livet. Mange stiller også opp for barna sine og deres familier. Det er viktig å finne den gode balansen mellom hvile og aktivitet. Det er ikke nødvendig å velge mellom passivitet og aktivitet, men i stedet velge en hverdag med rikelig av begge deler.

Vi tror likevel at kallet til å være Jesu etterfølgere er for livstid og i alle epoker av livet. Hvordan disippellivet skal leves ut endrer seg med alder og helse. Det fundamentale er at man har gjort et livsvalg ut ifra forståelsen av seg selv som Guds barn og medarbeidere.

Tidligere redaktør i Korsets Seier, Oddvar Johansen, strutter av livsglede i sin deltidsstilling som seniorpastor i Filadelfiakirken i Drammen for tiden. Mine gode venner Torill og Roar Johnson reiser i lange perioder til Kongo og Filippinene hvert år for å hjelpe til i misjonsarbeidet, og kommer strålende hjem igjen. Utallige andre eksempler kunne vært nevnt.

Vi må ikke parkere den eldre generasjonen

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Vi tror pensjonistene i Pinsebevegelsen og i alle andre kristne miljøer, kan være en nøkkelgenerasjon og en enorm ressurs for å gi evangeliet til neste generasjon. I vårt fokus på å nå de unge, må vi ikke parkere den eldre generasjonen, men heller se mulighetene som finnes i deres lange vandring med Gud, livserfaring, trygghet og tid til disposisjon.

Mer enn noen gang leter unge mennesker etter trygge foreldreforbilder, åndelige mentorer og samtalepartnere. Våre menigheter kan være levende forbilder som viser rikdommen i flergenerasjonsfellesskapet, i et samfunn som er skadet av at generasjonene polariseres og ser lite til hverandre.

Vi tror også at ressursterke og aktive eldre kan fylle tomme pastortjenester i byer og bygder og revitalisere utdøende menigheter. I kraft av en slik posisjon kan de aktivt fostre fram en ny generasjon ledere ut fra hva man har i huset.

Vi er spente på hva fruktene av Led16s signaler vil bli i årene som kommer. Når en aldrende menighet i Trysils skoger kan snu trenden, må det samme være mulig for langt flere.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg