Will Graham til Norge Kristenliv
Billy Grahams sønnesønn Will kommer for første gang til Norge i juni. Will Graham skal tale i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

 

Skrevet av Henrik Tellefsen Gimle

Det hele starter søndag 13. mars, når europasjefen i Billy Graham Evangelistic Association, svenske Hans Mannegren, taler på gudstjenesten i Den Frie Evangeliske Forsamling i Oslo.

– Vi håper mange kommer på søndag for å høre Mannegrens inspirerende budskap, og å høre om de kommende kampanjene, sier Frank Søgaard som er pastor i Den Frie Evangeliske Forsamling i Oslo, M40, i en pressemelding.

Storsatsing

Søgaard er også initiativtager til storsatsingen med å få Grahams sønnesønn til Norge. Satsingen vil strekke seg over tre år, og søndagens gudstjeneste blir den offisielle starten. I pinsen 2017 blir det tre stormøter med Will Graham i Oslo Spektrum, og 2018 er avsatt til oppfølging av kampanjene.

- Europa er i endring, og det er stort behov for en oppvåkning blant kristne i Norge slik at vi kan møte endringene med håp og tro.

Hans Mannegren - Europadirektør i Billy Grahams organisasjon

– Europa er i endring, og det er stort behov for en oppvåkning blant kristne i Norge slik at vi kan møte endringene med håp og tro. Vi vil satse store ressurser sammen med dere i Norge. Først og fremst for å se ikke-kristne ta imot Jesus, men også for at kristne kan gjenfinne sin tro og identitet i møte med annerledes tenkende og troende. Vi ønsker å formidle liv, håp og tro på fremtiden, forklarer europadirektør Hans Mannegren.

Samarbeid på tvers av kirkesamfunn

I 1978 samlet Billy Graham 30 000 mennesker på Ullevål Stadion i Oslo. Et omfattende arbeid blant kristne fra alle trossamfunn før, under og etter stormøtet satte dype spor i norsk kristenhet. Håpet er at dette skal skje igjen, men nå tilpasset vår tid, og vår virkelighet.

– Foreløpig er vi helt i startfasen av arbeidet, og hovedfokus nå er å samle en så bredt sammensatt arbeidskomite som mulig. Vi håper norske kirker og menigheter benytter seg av denne unike anledningen til å engasjere seg om felles mål og felles innsats, avslutter pastor Søgaard.

 

kommentarer