Tvillingtraumet Leder
Når det å være tvilling er gyldig abortgrunn, har samfunnet blitt sykt.

 

Er du en av de mange tusen som hver morgen sitter i kø langs Ring 2 i Oslo, kan du, om du legger hodet litt på skakke, se den lyse røyken som stiger opp fra forbrenningsovnene ved Ullevål sykehus. Akkompagnert av musikk fra lettbent morgenradio kan du  da bivåne at ufødt liv går opp i røyk sammen med annet biologisk avfall.

Det er slik vi vil ha det her i landet.

Et symptom på vårt dypt traumatiske, men fortrengte forhold til dagens praksis

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier

De siste ukene har det skapt en viss debatt at lovavdelingen i Helsedepartementet slår fast at fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre er lovlig etter abortloven.

Det vil si at om du venter tvillinger, så kan du lovlig velge å fjerne det ene fosteret ved å sprøyte kalium inn i hjertet på det.

Noen vil påpeke den logiske bristen i det engasjementet noen nå viser mot såkalte tvilling-aborter, så lenge man ikke kjemper mot hele abortloven.

Men at så mange er tydelig uvel når abortpraksisen trekkes ett nivå nærmere, er bare et symptom på vårt dypt traumatiske, men fortrengte forhold til dagens praksis.

Foran flere tusen tilhørere ved Kvinner i Nettverks konferanse i Kristiansand i fjor høst, delte Ragnhild Knudsen fra det ensomme livet i stormen. Som avdøde Børre Knudsens kone kunne hun fortelle historien om et langt liv i isolasjon med stadig trakassering, mobbing og forfølgelse. Den største smerten hun bar på, var smerten den øredøvende tausheten fra venner, kolleger og meningsfeller hadde gitt henne.

– Om det bare hadde vært flere som kunne ha løftet denne saken, så hadde alt vært annerledes, sa Ragnhild som mellom linjene antydet at Børre Knudsens utskjelte metoder ikke hadde vært nødvendige om det var flere stemmer som sammen talte det ufødte livets sak.

Abort tar ikke bare liv av uskyldige. Det gjør hele vårt samfunn sykt.

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier

Som kirke er vi forvaltere av de gode nyhetene, og vi skal velge våre politiske kamper med mye visdom. Men kampen for livet bør engasjere alle som tror at de er skapt av Gud.

Tiden for sinte demonstrasjonstog og hissige leserbrev er kanskje over, men den gryende uroen vi nå ser i deler av befolkningen etter fokuset på tvillingaborter, kan være åpningen som trengs for at samtalen om abort igjen løftes fram.

Og kanskje er dette tiden da du skal la din stemme bli hørt gjennom en mail til en folkevalgt, gjennom å melde deg inn i en organisasjon som taler det ufødte livs sak eller gjennom at du løfter temaet opp blant dine venner og kolleger.

For abort tar ikke bare liv av uskyldige. Det gjør hele vårt samfunn sykt. KS

 

kommentarer


Anbefalte innlegg