Skape sunne kirker Kristenliv
Gjennom erfaringer ser jeg hva som gjør menigheter friske.

 

Jostein Krogedal i Intro

FORFATTER: Jostein Krogedal, hovedpastor i menighetene Intro.

Alt som er sunt, vokser.

Det er en livslov.

Det finnes perioder der veksten går dypere og ikke måles i høyde og tyngde, men etter flere perioder må det kunne måles, føles og sees at det finnes utvikling og vekst. Når vekst ikke skjer, så må man stille diagnosen og søke hjelp for å få tilført ressurser eller råd som kan hjelpe det som skal vokse videre i retning av sin hensikt.

Så lenge det er liv, må det være utvikling. Det er et universelt prinsipp for alt liv, også for kirker og det som har med Guds rike å gjøre. Jeg har gjort meg noen betraktninger gjennom årene om hva som kan defineres som sunt og hvordan det måles.

1) Måle og evaluere

Hvor er du i dag? Hvordan er tallene?

Et barn skal legge på seg, vokse i høyden og få utvikle muskler. En kirke må måle alt som kan måles. Hver uke og hvert år. Om tallene går feil vei, må man gjøre tiltak. Tall kan frustrere og være så tydelige i sin tale at man mister motet. «Men Gud ga oss ikke…»

2) Enhet

Enhet er noe av det som skaper identitet, trygghet og eierskap. Det motsatte er en av de mest effektive måter å ødelegge alt liv på, enten det gjelder en nasjon, familie, kirke eller arbeidsplass.

Enhet kommer ikke av seg selv. Det er en frukt av mange ting og noe som skjer etter en tid. Enighet er noe helt annet. Jeg er gift med Brit, og vi har og er en enhet. Om vi alltid er enige? Absolutt ikke. Det er ikke alltid hun skjønner min visdom  (!) og vi får uenighet. Uenighet er ikke farlig så lenge man bevarer enhet.

I en kirke må man ha Åndens enhet, ellers går man i alle retninger.

Så mange kirker er utydelige med hva de vil oppnå

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro

3) Tydelighet

Tydelighet skaper retning og genererer momentum. Når man forstår hvorfor, og har en forståelse av hvor man er på vei, så kommer opplevelsen av at dette har en hensikt. Utydelighet er som skodde på fjorden. Man vet at man kjører, man ser at det skjer noe, men har ikke snøring på hvor man er på vei. Her detter mange av, fordi det er usunt.

Når jeg har vigselssamtaler, er noen av mine spørsmål slik som dette: Hva er hensikten med ekteskapet dere vil inngå? Hvilke verdier skal dere bygge på? Hva er det dere vil oppnå med livene deres?

Jeg er overrasket over at det i dag, i utdanningssamfunnet, med så mye kunnskap, er så få som er tydelige med sine liv. Jeg er enda mer overrasket over at så mange kirker er utydelige med hva de vil oppnå, hva Gud har sagt og hva man skal bety for de som bor i bygda og byen der de er lokalisert.

4) Forstå hvorfor

Når vi forstår hvorfor, er det mye lettere å gjøre det man må gjøre. Prioritere det man skal prioritere. Å  forstå hvorfor, gjør det lett å gå til gudstjeneste en søndag. Å ikke forstå, gjør det lett å ikke gå til gudstjeneste.

Når man forstår hvorfor kirken eksisterer, blir man i fyr og flamme over at Gud har gitt oss muligheten til å forandre verden! Når man forstår hvorfor man er gift, er det mye lettere å gå gjennom faser i ekteskapet som ikke føles så sterkt.

Mangel på system er et av de sterkeste hindrene til vekst.

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro

5) Lederskap må kunne lede

Demokratiske prosesser er bra og nødvendige i alle organisasjoner og kirker. Det er ikke systemene som er det farligste, men holdningene til de som er ledere.

Det er ikke barna som skal lede en familie, det er foreldrene. Det er ikke menigheten som skal lede tjenestegavene. Tjenestegavene leder ut fra tillit, men kan ikke lede om det finnes ukultur og subkulturer som på bakrommet bestemmer hvordan skuta skal styres.

6) System

System er viktige i en kropp. Uten blodsystem, nervesystem og benstruktur ville livet ikke fungert. Det samme gjelder i en familie og kirke. Økonomi, kommunikasjon, lederskap og rapporter er avgjørende for at enhver som er i systemet kan gjøre det de skal og utføre det som er forventet på en god måte.

Mangel på system er et av de sterkeste hindrene til vekst.

Når en ny person besøker kirken må det finnes et system som fanger vedkommende opp og fører personen til endemålet for oss alle, til modenhet i Kristus.

Det er ingenting som gjør seg av seg selv, derfor må man ha systemer som tjener hensikten.

Disse punktene har hjulpet meg, og kanskje du også kan få noe ut av det.

La oss søke det sunne som har bærekraft i seg til å fullføre livets hensikter, og la Gud komme med sin vekst i sunne miljøer, hjemme og i kirken.

 

kommentarer