Asle Ystebø Nærbildet
Den kristne bloggeren Daniel Joachim Kleiven vil utrydde kreasjonismen fra norske bedehus. – Skummelt, sier Asle Ystebø.

 

– Blogger, siviløkonom og filosofistudent Daniel Joachim Kleiven reagerte på at Norges Kristelige Studentlag holdt et foredrag som forfektet kreasjonisme på Universitetet i Agder. Han mener det er en uting at denne forestillingen fortsatt eksisterer blant norske kristne. Har han rett?

– Nei, og jeg har vanskelig for å forstå tankegangen. Den er skummel.

– Du må du nesten forklare.

– Jeg mener det er helt naturlig at kristne oppfatter ulike emner i Bibelen ulikt. Bibelen adresserer skapelsen, men ikke evolusjon konkret. Dermed vil uenighet oppstå. Vi tolker og vektlegger ulikt. I slike situasjoner må vi ikke ha harde fronter mot mennesker som elsker både Jesus og Bibelen, men konkluderer annerledes enn oss. Det bør blinke røde varsellamper når noen prøver å stenge teologiske debatter og hindre at spørsmål stilles.

Bibelen adresserer skapelsen, men ikke evolusjon konkret.

Asle Ystebø - rektor og forfatter

– Er dette med kreasjonisme eller evolusjon så uviktig og perifert at det er det samme hva vi mener?

– Nei, skapelsen er sentral. Og Bibelen sier mye om hensikt, om hvorfor vi er skapt. Men hvordan vi er skapt må vi kunne diskutere åpent, og med ydmykhet.

– Men er det ikke ødeleggende internt at kristne ikke klarer å forenes om én historie?

– I alle fellesskap er det noe sentralt som forener, samtidig oppstår det uenigheter og ulike syn. Det er del av å være menneske. Faren er å la saker få stor plass fordi vi er uenige om dem. Når det å vinne frem med vårt syn blir viktigere for oss enn å elske Gud og mennesker, blir det ødeleggende. Vi har alle et ansvar for å vektlegge det Jesus gjorde for oss, og det han sa var det viktigste.

– Hva med kommunikasjon utad – er ikke dette forvirrende for dem vi prøver å nå?

– Teologisk uenighet er ikke til å unngå. For meg handler det om kommunikasjon. Vi kan skape forvirring utad med harde, uforsonlige fronter innad blant kristne. Samtidig tror jeg det tvert imot kan være en styrke hvis dialogen er respektfull og imøtekommende. Kirkene har jo blitt flinkere til å leve med tverrkirkelighet, altså i uenighet.

Hvis kreasjonister eller evolusjonister marginaliseres, så begynner det å bli skummelt.

Asle Ystebø - rektor og forfatter

– Som i spørsmål om dåp for eksempel?

– Ja, nettopp.

– Har det blitt vanskeligere å være kreasjonister selv i kristne miljøer?

– Det har jeg ikke nok kunnskap til å uttale meg om. Det jeg kan si noe om, og som jeg er veldig opptatt av, er åpenhet. Hvis kreasjonister eller evolusjonister marginaliseres, så begynner det å bli skummelt.

– Er du kreasjonist eller evolusjonist?

– Her må jeg være…

  • Det var innledningen. Les svaret og resten av intervjuet hvor Ystebø snakker om å være kristen overalt, også på jobb. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer