Motgang gir muskler Leder
Motgang betyr ikke at vi er på feil vei. Motgang gjør oss sterkere.

 

Det er fantastisk å få leve som Guds elskede barn og Jesu etterfølgere i dette livet. At Gud retter sin oppmerksomhet mot oss i kjærlighet og omsorg hver dag, er mer enn vi kan fatte. At våre liv har en hensikt, uansett bakgrunn og forutsetninger, gir livslyst, mening og målrettet liv.

Gud har i sitt ord gitt oss mange løfter om at han er med oss alle dager. Salme 23 setter ord på hvilken fred og hvile en disippel av Jesus kan oppleve midt i problemer og motgang. I tillegg har vi fått løfter om at Gud kan gripe inn og gjøre overnaturlige tegn og under i våre liv og gjennom oss.

Men det er ikke alltid miraklene skjer.Det er ikke alltid en dans på roser å følge Guds kall og vilje. Vi utsettes for uforståelige ulykker, sykdommer og urettferdighet. Mennesker kan motarbeide oss. Økonomien kan gå på tverke.

«Vi utsettes for uforståelige ulykker, sykdommer og urettferdighet.»

Anne Gustavsen - redaktør i Korsets Seier

Hva gjør vi da? Hva er vår respons når problemene tårner seg opp som fjell mens vi står midt i det vi mente var Guds vilje for våre liv?
Vi står fast! Vi tror ikke at Gud sender oss prøvelser for å teste oss. Men han har heller aldri lovt at vi aldri skulle møte motgang. Så lenge verden ligger i det onde, opplever vi livets opp- og nedturer. Vi er aldri lovt en dans på roser. Men vi er lovt at Gud alltid er der. At vi kan hvile og ha fred midt i stormen. At når fiendene leirer seg omkring oss, har fortsatt vår sjel ro.

Gud har lovet at vi ikke skal mangle noe, men han har ikke lovet oss et liv i sus og dus. Han har lovet oss fred, men ikke fravær av utfordringer. Han har ikke lovet oss fravær av sorg og savn, men trøst midt i sorgen. Han har ikke lovet oss at kirken skal bestå av perfekte mennesker, eller at når vi følger ham, vil alle elske oss.

«Hva er vår respons når problemene tårner seg opp som fjell?»

Anne Gustavsen - redaktør i Korsets Seier

Prøvsomme perioder i våre liv kan være Guds anledning til å se om vi står fast, om vi tjener ham trofast uansett hva som skjer. Motgang betyr ikke at vi er på feil vei. Motgang gjør oss sterkere. Motbakker gir oss større muskler. Det som koster noe, er som regel verdt prisen. Når sorg og ulykke rammer oss, bygges karakteren og troens røtter vokser i dybden. Når vi ikke forstår hva som skjer, men velger å bli hos Gud og stole på ham, fester troen seg.
«Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd,» skriver salmisten i Salme 73,23.

Forfatteren C.S. Lewis sa følgende etter at hans kone, Joy, døde: «Du vet aldri hvor mye du tror på noe, før sannheten blir et spørsmål om liv eller død for deg.»

Johannes 16,33 sier: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.»

Vi står fast.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg