Niger Hande Nærbildet
Samboerparet spør fordi de kommer begge fra skilsmissehjem og derfor trenger mye tid før ekteskapet.

 

Spørsmål:

Jeg og samboeren min har vært aktive i en menighet de siste fire årene. Vi kommer begge fra skilsmissehjem, og kanskje er det derfor vi ønsker å bruke mye tid sammen før vi gifter oss.

Det er ingen kristne som har konfrontert oss med at vi er samboere, men et par ganger har jeg lest at kun ekteskap anses å være «bibelsk».

Er dette kun historisk og kulturelt betinget, eller er det slik at vi lever i synd og hor? Hvor i Bibelen står det en definisjon på hva et ekteskap er?
Jeg tenker at samboerskap ligner veldig på ekteskap, men at det en dag er naturlig at vi tar et nytt skritt og blir gift.

Kunne noen gitt meg en begrunnelse for at det vi kaller ekteskap er mer bibelsk enn et samboerskap?

Hilsen oss.

Det er ingen kristne som har konfrontert oss med at vi er samboere

Anonym - samboer

Svar:

For å forstå Bibelens syn på ekteskap, må vi forstå begrepet «pakt».

Å avgi et paktsløfte og holde avtaler har på mange områder blitt visket ut.

I Bibelen var en pakt en overenskomst mellom to parter, hvor begge forpliktet seg overfor hverandre. En pakt kunne opprettes mellom enkeltpersoner, slekter, stammer og folk. Når man inngikk en pakt, skjedde det ved en ed som gjorde forholdet bindende og ga det «hellig» karakter. En pakt ble bekreftet ved en seremoni eller lignende. Å bryte en pakt var en stor synd.

Bibelen bruker bildet at Jesus er brudgom og vi er hans brud. Hele Bibelen er en kjærlighetshistorie om hvordan Gud elsket oss og opprettet en pakt med oss gjennom Jesus Kristus. Han våget å satse, og kommer til å holde den avtalen til evig tid.

LES MER: 3 måter ekteskap rives fra hverandre.

Ung forvirring

John Arve Lunde, Familiekirken

SVARER: John Arve Lunde, senior i Familiekirken og jobber i Livshjelpen.

Gjennom generasjoner har de som gifter seg gitt en offentlig bekjennelse og samtidig inngått en pakt med Gud og hverandre. Hvis man ikke har denne lovnaden og pakten, er det lettere på «onde dager» å gå ifra hverandre. Ekteskapet var ment som en beskyttelse for familien.

Samboerskap har en meget kort juridisk reise. Det ble introdusert på 60-tallet som et alternativ til ekteskap. I stor grad fordi en ønsket å leve uten rammen et juridisk bindende ekteskap ville kreve. Samboerskap er nå mulig å få kontraktsfestet, men det er få som velger den varianten. For mange er det et «ekteskap med bakdøra åpen».

Hvis man ikke har denne lovnaden og pakten, er det lettere på «onde dager» å gå ifra hverandre

John Arve Lunde - seniorpastor og jobber i Livshjelpen

Jesus forklarer rammen om ekteskap i Matteus 19, 4–9: «Han svarte: ’Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.’ De spurte ham: ’Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?’ Han svarte: ’Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.’»

Å bo sammen har for mange erstattet forlovelsestiden. Men Guds ord åpner aldri for at denne tiden før ekteskapsinngåelse skal brukes til å foregripe ekteskapet som samlivsform. Blant unge i kirkene våre råder det forvirring omkring dette. Budskapet om en Gud som ikke fordømmer har ført til at vi ikke lenger klarer å skille fordømmelse og sannhet i kjærlighet.

LES MER: Ekteskapet handlet ikke om lykke, men om å bli bedre.

Et seksuelt fellesskap

På Jesu tid opplevde de samme forvirring. Vi ønsker ikke å være fariseere og skriftlærde som bruker pekefinger. De skriftlærde førte en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd til Jesus. Vi elsker Jesu nåde og hans oppgjør med lovisk fordømmelse, men glemmer den siste setningen til kvinnen: «Gå bort og synd ikke mer.»  Troens  og nådens gave må resultere i troens lydighet.

Som familieterapeut hører jeg ofte argumenter som går på at det er sunt å «teste ut om vi passer sammen før vi gifter oss». Men å leve sammen i intimt seksuelt fellesskap, er noe helt annet enn å teste en bil før du kjøper den. Analogien har store utfordringer. Bilen får ikke såre følelser hvis du vraker den. Sammenlikningen fungerer om du er den som kjører bilen, men ikke om det er du som er bilen.

En halvveis forpliktelse er ingen forpliktelse.

John Arve Lunde - seniorpastor og jobber i Livshjelpen

Å leve sammen seksuelt er å gi seg selv totalt til et annet menneske. Om det skjer utenfor rammen av ekteskap, blir vi sårbare. Pakten mangler. En halvveis forpliktelse er ingen forpliktelse. Når vi ikke fullt ut våger å ta skrittet inn i den juridiske rammen som Gud har satt for samliv, lærer vi våre hjerter opp i en sekulær forståelse av samliv som ikke har gode løfter med seg. Den seksuelle revolusjon har ironisk nok undergravet den frihet og glede sex innebærer, og ført med seg en mengde mennesker med et skadet følelsesliv, fordi rammen Gud har satt for dette, er fjernet.

Livslange forpliktelser i et ekteskap er også utfordrende. Bibelen har en mengde råd å gi oss for at vi skal lykkes, men det må sees på i en annen artikkel. Å leve i forståelsen av pakt og selvopp-ofrelse gir like fullt, historisk sett, en langt bedre suksessrate for å leve lenge og lykkelig.

 

kommentarer