«O, bli hos meg» Nærbildet
Biskop Nordhaug håper alle medlemmene blir værende i Den norske kirke. Også Frp-politikerne.

 

– Hender det at du våkner opp om morgenen og drømmer om at du var pinsepastor i stedet for biskop, og dermed kunne slippe unna kirkens intense homofilidebatt?  

– Nei, jeg gjør nok ikke det. Det er vel slik at vi alle har vårt.

– Du er blant de konservative biskopene som er imot homofile vigsler. Samtidig mener du at denne saken ikke er av kirkesplittende karakter. Hvilke skriftsyn legger du til grunn for en slik konklusjon?

– Vi navigerer mellom to grøfter. Det finnes de som leser ethvert ord i Bibelen bokstavelig og ikke tar inn over seg verken kontekst eller sammenheng. Disse vil få store problemer med å leve konsekvent i troskap mot alt Guds ord. På den andre siden har du de som ønsker å frikople seg fra Skriften og som legger egen fornuft og egne følelser til grunn. Midt i dette ser jeg etter en bibelsk etikk som også kan svare overfor mennesker. I tillegg til å spørre om Paulus skriver om den samme type homofili vi møter i dag, må vi også spørre oss selv om vi hjelper mennesker til gode liv, eller om vi lesser dem ned med tunge byrder. Jeg har mitt syn på dette, men ser at vi kan leve godt sammen med forskjellige overbevisninger på dette punktet.

«Jeg har sendt et brev til Listhaug for å be om tilgivelse.»

Halvor Nordhaug - biskop

– Som biskop har du tatt på deg et læreansvar for Den norske kirke. Hvordan tror du selv at det vil fungere med en kirke som både taler om homofili som synd og samtidig vier homofile?

– Som kirke har vi god trening i dette. For noen er spørsmålet om gjengifte et absolutt, for andre er saken om kvinnelige prester et spørsmål med kun ett svar, men vi har klart å leve sammen som kirke. Det tror jeg vi også skal klare videre.

– Åpen folkekirke, som har flertall på Kirkemøtet, vurderte å kreve at kirken kun hadde én vigsels-liturgi, altså en felles liturgi for heterofile og homofile vigsler. Om Kirkemøtet hadde vedtatt en felles liturgi, hadde du da hatt større kvaler?

– For meg er det svært viktig at Kirkemøtet vedtar at vi bevarer dagens vigselsliturgi for heterofile par, i tillegg til en ny liturgi for homofile. Jeg er overbevist om at dette vil skje, og det er Kirkemøtet jeg forholder meg til. Om utfallet skulle ha blitt en felles liturgi, hadde det vært krevende for meg.

– Hvorfor er Den norske kirke fortsatt en god kirke for frimodige kristne som tror at Bibelen er Guds ord?

  • Les hele saken: Biskopen ber Listhaug, og han svarer på valgforsker Frank Aarebrot anklage om at kirken er mer opptatt av olje enn Jesus. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

 

kommentarer