Bevisene for vår kristne tro Disippel
Det fins beviser for vår kristne tro. All eksistens har en årsak. Altså må universet ha en årsak.

 

Jeg har aldri vært tiltrukket av dør til dør-aksjoner. Før nå. Jeg skulle gjerne banket på hos hver enkelt og spurt om de er enige i denne påstanden: «Det finnes ingen gode grunner for å tro på Gud».

I denne sammenheng kommer utsagnet fra den verdensberømte ateisten Richard Dawkins. Like før jul var han gjest hos NRK og Skavlan. I kjent stil ytret han sterke meninger om manglende bevis for Guds eksistens, og mente det er like sannsynlig å tro på tannfeen, nisser og troll.

Hvis folk kjøper Dawkins argumentasjon, må jeg spørre: Har vi gått fra forstanden her til lands? Med all respekt for den intellektuelle tannfe-eliten som kanskje finnes et sted der ute: Jeg har aldri hørt om noen som har kommet til en oppriktig tro på tannfeen i voksen alder. Derimot kjenner jeg mange som har kommet til tro på Gud. Ikke som en blind ønsketenking, men en rasjonelt begrunnet overbevisning.

Så hva er forskjellen på gudstro og tannfetro?

Artikkelen fortsetter under bildet.

FORFATTER: Morten Marius Larsen, ungdomspastor i Filadelfia, Kristiansand Tema: Moderne vitenskap: Venn eller fiende? Morten Marius Larsen er ungdomspastor i Filadelfia, Kristiansand

FORFATTER: Morten Marius Larsen, ungdomspastor i Filadelfia, Kristiansand

Beviser

La oss snakke om beviser. Dawkins sier han ikke kan tro uten bevis. Det kan ikke jeg heller. Men hva slags bevis ser vi etter?

Noen vil si: «Jeg tror bare på det naturvitenskapen kan bevise.» Den tankegangen minner litt om mannen som mistet nøkkelen til huset sitt en mørk natt. Etter noen timers leting kommer en forbipasserende og spør: «Hvorfor leter du bare under lyktestolpen?» Mannen svarer: «Det er jo bare her det er lys.»

Med andre ord: Man begrenser sannhet til et veldig smalt område. Kan man forvente å finne en ikke-fysisk Gud i et reagensrør? Selvfølgelig ikke.

Jeg kan ikke tro på hva som helst. Jeg må tro på det som er mest troverdig, altså min tro verdig.

I en rettssak blir det lagt fram en rekke beviser. Spørsmålet er hvordan man forklarer dem. Hva peker den blodige kniven mot? Har det skjedd et mord eller har noen kuttet seg i fingeren?

Det må være en uskapt, personlig, allmektig kraft med et enormt intellekt

Morten Marius Larsen - ungdomspastor i Filadelfia, Kristiansand

Livssyn

Det samme gjelder spørsmålet om livssyn.  Vi står overfor et stort bevismateriale som alle mennesker må forholde seg til: Virkeligheten. Hva er den mest troverdige forklaringen? Hvilket livssyn beskriver virkeligheten best?

Her er noen gode grunner for Bibelens Gud:

Hvordan har universet oppstått? Naturvitenskapen har vist at alt som begynner å eksistere, har en årsak. Verken elefanter eller babyer eller galakser dukker opp fra ingenting. Samtidig vet vi at universet har hatt en begynnelse. Siden ingenting kan oppstå fra ingenting, må universet ha en årsak. Hva da? Kort oppsummert: Det må være en uskapt, personlig, allmektig kraft med et enormt intellekt som står utenfor tid og rom. Gud?

Fakta

Hvordan forklarer vi historiske fakta om Jesus Kristus og kirkens framvekst? Det er bred enighet blant historikere om at Jesus har eksistert.

Så hvem var han?

Disiplene ble forfulgt og drept for troen på at Gud reiste Jesus opp fra døden. Hvis liket lå i en grav, kunne man enkelt motbevist påstandene deres. Det skjedde ikke. Istedenfor vokste kirken fram.

Hva med oss mennesker? De fleste vil være enig i at nestekjærlighet er rett og barnemishandling er galt, uavhengig av tid, sted og personlige meninger. Vi lever som om det finnes en høyere moralsk lov. Da må det finnes en lovgiver med en standard for hva som er godt. Hvis Gud ikke finnes, er vi overlatt til et hav av subjektive meninger.

Det er et slikt univers Dawkins beskriver: «The universe that we observe has (…) no evil, no good, nothing but pitiless indifference», sier han. Taler dette sant om livet?

«Jeg må tro på det som er mest troverdig, altså min tro verdig.»

Morten Marius Larsen - ungdomspastor i Filadelfia, Kristiansand

Troverdig

Mange lever som om Gud finnes, selv om de ikke tror på han. Man lever etter en høyere moralsk lov, selv om man ikke tror på en lovgiver. Man ser på mennesket som et uendelig verdifullt kunstverk, men avviser at det finnes en kunstner. Hvordan henger dette på greip hvis universet dypest sett er tilfeldig materie?

Jeg bekjenner en klassisk kristen tro. Men jeg tror ikke på hva som helst. Jeg tror på det som er troverdig. Jeg kniper ikke øynene hardt igjen, men jeg er overbevist om at Bibelens Gud er den beste forklaringen på virkeligheten.

Det må være en uskapt, personlig, allmektig kraft med et enormt intellekt som står utenfor tid og rom. Gud!

 

 

kommentarer