Gjerlaug Leder

Når ett lem lider, gjemmer det seg for de andre.

 

Aktualisert av fokuset Led16 har på trosformidling til den neste generasjonen, ønsket vi i KS denne uken å kartlegge situasjonen for ungdomsarbeidene i vår bevegelse. I tillegg til å publisere tall som viser dagens situasjon, ønsket vi å peke på utviklingstrender ved å sammenlikne tall fra ti år tilbake med dagens tall.

Det var lettere sagt enn gjort.

Da våre journalister tok kontakt med menigheter som har opplevd nedgang de siste ti årene, ble de flere ganger avvist. KS skulle slett ikke få noen tall, og vi kunne bare våge å sette noe på trykk. Journalistisk er dette kjedelig da vi ikke får presentert et så eksakt tallmateriale som vi kunne ha ønsket. All den tid det er nettopp menighetene som eier KS, er det litt pussig at flere av våre egne eiere ikke vil hjelpe oss med å gi leserne god informasjon.

KS skulle slett ikke få noen tall, og vi kunne bare våge å sette noe på trykk.

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i KS

Men det pussige og det kjedelige i denne saken kommer helt i skyggen av det triste.

For midt iblant oss er det altså slik at det for flere er lettere å gjemme seg, enn å be om hjelp når man opplever vanskelige tider.

At man i en vekkelsesbevegelse søker resultater, er naturlig. Men hvis denne jakten på framgang skaper en kultur som kun hedrer og løfter fram dem som kan vise til positiv statistikk, er vi en fattig og utrygg bevegelse, milevis unna Bibelens idealer.

Alle menigheter jobber under forskjellige forutsetninger. Noen har store nedslagsfelt og tilgang på studenter, mens andre menigheter sender fra seg ungdommene så fort de er ferdige på skolen. Noen har god økonomi, gode fasiliteter og en sentral beliggenhet, andre kjemper iherdig for å overleve.

I forrige uke kunne vi fortelle at menighets-nettverket Intro opplever sterk vekst. Dyktige ledere, klar forkynnelse og et utadrettet fokus har mye av æren.

Samtidig vet vi at en stor andel av Intros medlemsmasse har sin bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid i mindre menigheter rundt om i hele landet. Det betyr at det er mange menigheter og enkeltpersoner som har vært med å så inn i denne veksten, og som har del i denne seieren.

Slik er det med mange av menighetene i de store byene som kan vise til gode statistikker.

Som en liten bevegelse i et lite land er vi helt avhengige av hverandre.

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i KS

Som en liten bevegelse i et lite land er vi helt avhengige av hverandre. Og skal vi lykkes, må vi spille hverandre gode, hedre hverandre og feire den andres seier som vår egen.

Eier vi seierne sammen, har vi også rygg til å bære nederlagene sammen.

En kultur preges av de forbildene man løfter fram. I tiden framover bør vi finpusse lagmoralen ved å løfte fram også de trosheltene som fortsetter å forkynne, arbeide og be uten å ha sett bønnesvaret ennå.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg