Flau over søndagsmøtet? Disippel

Gode kjøp og erfaringer anbefales til vår neste. Menigheten er et underlig unntak.

 

Botn-AlexanderNETT

FORFATTER: Alexander Botn, ungdomspastor i Filadelfia Ålesund.

Alle som har en ledende rolle i en kirke, kjenner til den stadige strømmen av innspill fra kirkegjengerne om elementer ved kirken som burde vært gjort annerledes, endringer som burde gjøres eller kanskje heller endringer som er blitt gjort som man er uenige i.

Jeg er overbevist om at de som kommer med nøklene til riktig type endringer, er de som inviterer med seg kirkefremmede til gudstjenestene.

Når man har med seg gjester som ikke er vant til kirkesettingen, sitter man litt mer svett i håndflatene enn andre søndager. Disse søndagene er man ekstra opptatt av hvem som står på plattformen, hvilke sanger man skal synge, eller kanskje heller hvilke man ikke ønsker å synge.

Man er litt ekstra spent på temaet for talen og om språket er relevant. Alle disse elementene i en gudstjeneste man ellers har blitt vant med over tid, evalueres nå fortløpende. Den store forskjellen er at nå sitter man ikke lenger og tenker på hvilke sanger man selv liker så godt, eller om talen endelig kan ta et skikkelig dypdykk i de teologiske temaene som modner troen.

Nå vil man ha det enkelt og tydelig slik at kollegaen eller naboen kan skjønne hvem Jesus er, og det tror jeg er en sunn tankegang.

BOTN: Hver søndag teller.

Dype eller brede kirker?

Denne spenningen mellom å være en kirke som modner dem som tror og å nå ut til dem som ikke tror, vil alltid dukke opp i alle typer kirker. Jeg tror begge deler er helt nødvendig. Det er en spenning som skal håndteres, ikke løses.

Men fortsatt tror jeg listen for å ta med seg ikke-troende venner til kirken ligger altfor høyt, mest fordi vi legger opp gudstjenesten for kirkefolk framfor Ola og Kari.

Hele kapittel 15 i Lukas evangelium roper ut Guds hjerte for de som ennå er på utsiden. De første versene avslører at de som satt og hørte Jesus snakke, var tollere og syndere.

Videre forteller Jesus lignelse på lignelse om å finne tilbake de tapte og han avslutter med å fortelle om sønnen som har kastet bort farens formue i et vilt liv, men som likevel løpes i møte, uten fordømmelse. Wow, for et relevant budskap Jesus forteller til alle tollere og syndere i 2016!

Legger vi opp kirkene våre til å være koselige for kristne eller livsforvandlende for kollegene våre? Jesus sa at det var de syke som trengte lege, men fortsatt bygger vi mange kirker rundt om i landet vårt som oppfattes mer som et pauserom for legene enn et helbredende, livsforvandlende sted for de syke!

Naturlig å invitere

Vi er alle «naturlige evangelister» når vi har oppdaget noe bra.

Om vi ser en god tv-serie eller har vært på en god restaurant, er vi raskt ute med å anbefale og fortelle alle om det. På samme måte var det med Filip som oppdaget Jesus i Johannes kapittel 1. Han gikk rett til Natanael og ba han komme og se.

En drømmekirke for meg er en kirke der man naturlig inviterer med seg andre, med en visshet om at gjestene føler seg hjemme, passer inn og forstår budskapet uten å først måtte gå lynkurs i menighetsoppførsel eller kananspråk.

ÅLESUND: Inviterer barna som ikke kjente Jesus

De beste tilbakemeldingene

Min erfaring er at disse som tar med nye mennesker til gudstjenestene kommer med de beste innspillene til forandring.

På flyplassen på vei hjem etter å ha vært et sted og prekt, møtte jeg tilfeldigvis en av de nye i kirka vår. Tidlig i samtalen fortalte han ivrig at han hadde invitert med seg flere av sine ikke-troende venner til gudstjeneste den kommende helgen, før han spent spurte meg hva jeg hadde planlagt å tale om.

Da jeg fortalte hva som lå øverst i hjertet mitt, rynket han litt på nesen og ymtet frampå om at jeg burde gå for noe litt enklere, garantert med sine ikke-troende venner i tankene. For en forfriskende påminnelse det ble for meg om å alltid tale på en slik måte at hele kirken alltid kan invitere gjester uten å svette seg gjennom gudstjenesten.

Inviter!

Jeg vil utfordre alle kirkefolk til å invitere med seg noen til kirken i nærmeste framtid.

En enkel invitasjon kan være livsforvandlende for den som inviteres, samtidig tror jeg det vil sette i gang sunne tanker hos den som inviterer, om hvordan enda flere kan oppdage Jesus og føle seg hjemme i kirkene våre! KS

 

kommentarer