Sigmund Kristoffersen Nærbildet
Talerlisten på Led16 domineres igjen av mannfolk. Men Sigmund T. Kristoffersen lover at kvinnenes tid kommer.

 

– Hei! Jeg så programmet for årets Led-konferanse, og trodde jeg så på fjorårets. Her var det mange gjengangere!

– Det har jeg ikke tenkt over. Men hvis du har sjekket det, så har du nok rett.

– Har Pinsebevegelsen så mange dyktige forkynnere at vi ikke klarer å fornye oss?

– Nei, det tror jeg har mer med tilfeldigheter å gjøre. Det har nok heller med tematikken å gjøre.

– Og tematikken i år er «Jesus synlig for neste generasjon». Hva innebærer det?

– At det er den nye generasjonen som er fram-tiden. Hvis vi ikke legger til rette for det i tide, vil ikke menighetene nå ut til flere mennesker.

Prosentandelen med kvinner på Led er større enn prosentandelen som finnes av kvinnelige forkynnere.

Sigmund T. Kristoffersen - leder i Lederrådet

– Det har vært mye debatt rundt kvinnelige forkynnere det siste året. Likevel er det ikke mange kvinner å finne på talerlisten?

– Det er noe vi jobber langsiktig med. Det er ingen som er negative til kvinner på talerstolen. Og prosentandelen med kvinner på Led er større enn prosentandelen som finnes av kvinnelige forkynnere. Så burde det også nevnes at dette programmet var ferdig ett år i forveien, før den aktuelle debatten var oppe. Men det er ikke noen unnskyldning. Selvfølgelig skal vi være på banen og finne kvinnene. Vi hadde også en kvinnelig hovedtaler på blokka som takket nei. Det var litt «tilfeldig». Så hentet vi inn Dave Niblock i stedet.

– Men når temaet er neste generasjon finnes det vel en haug av kvinner som har noe klokt å si?

– Helt sikkert, og vi har jo kvinner inne. Vi har Camilla Olsson på fredag og lørdag, Caroline Wiik på søndag, vi har Helga Fykse, Vigdis Gjervoldstad, Janne Skuland, Solveig Hegdal. Vi har kvinner alle dager utenom åpningsdagen, men ikke som hovedtaler.

Vi søker etter kvinner, og har som sagt to kvinner av den yngre generasjonen i programkomiteen

Sigmund T. Kristoffersen - leder i Lederrådet

– Men det jobber dere langsiktig med?

– Ja, vi har allerede nå lagt programmet for 2017. Vi jobber ett år i forveien, og mesteparten er på plass. Da har vi sendt forespørsler til både kvinner og menn.

– Er det mulig å utvide horisonten for å finne flere kvinner som kan bidra på Led-konferansene?

– Ja, det er helt klart. Og det har vi gjort. Det sitter to kvinner i programkomiteen, og vi har spurt kvinner om tips – og får det inn også. De tipsene er vi glade over å få. Oversikten man har er jo begrenset. Men vi søker etter kvinner, og har som sagt to kvinner av den yngre generasjonen i programkomiteen.

– Talerlisten på Led16 er også en blendahvit forsamling. Representerer den det flerkulturelle mangfoldet i pinsenorge på en god nok måte?

  • Les svaret og resten av intervjuet med lederrådslederen om Led 16. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer