Høre, men ikke gjøre Disippel
Led16 oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

 

Jeg ser virkelig frem til Led16 i begynnelsen av februar på Oslofjord Convention Center. Jeg har stor sans for overskriftene som Led-konferansen har hatt helt siden den avløste Predikantkonferansen, og jeg synes konferansene har truffet midt i blinken når det gjelder hva som er kjernen i vår tro og hva en menighet er til for. Led setter retning for både pinsemenighetene og mange andre menigheter!

Bare smak på disse overskriftene – tatt fra Pinsebevegelsens visjon og fokusområder:

  • Led11: «Jeg vil bygge min menighet – for de som enda ikke tror.»
  • Led12: «Jeg vil bygge min menighet – for neste generasjon.»
  • Led13: «Jeg vil bygge min menighet – for livslang etterfølgelse.»
  • Led14: «Jeg vil bygge min kirke – fordi Gud elsker verden.»
  • Led15:     «Jesus synlig – i kjærlighet og kraft.»

I år (Led16) er temaet «Jesus synlig – for neste generasjon». Dermed er vi egentlig tilbake til tematikken som ble berørt for fire år siden – «Jeg vil bygge min menighet – for neste generasjon.»

frels oss fra den onde handlingsvegringen

Kåre Skuland - daglig leder og pastor i Jesus Church, Oslo

Takk for sist

Kåre Skuland

FORFATTER: Kåre Skuland, daglig leder og pastor i Jesus Church, Oslo.

Den første personen de fleste av oss vil møte i konferansedøra, er oss selv.

Man skal ha rimelig dårlig selvinnsikt hvis man kan få årets tema presentert uten å spørre seg selv noen ransakende spørsmål.

  • Hva har skjedd siden sist neste generasjon var tema på Led?
  • Har jeg gjort noen justeringer i liv og tjeneste for å bygge en menighet for neste generasjon?
  • Er de vakre konferanseoverskriftene synlige i det tørre menighetsbudsjettet vårt?

Om Led12 satte store eller små store spor i menighetens påfølgende virkeår, så er uansett det litt ubehagelige møtet med oss selv i døra en viktig påminnelse om at vi alltid må passe på å gjøre, ikke bare høre.

Led16-fristelsen

Vi blir ganske sikkert både inspirert og utfordret på Led16. Og vi beslutter oss ganske sikkert for at vi virkelig ønsker at Jesus skal bli synlig for neste generasjon – i egen familie, i menigheten og lokalmiljøet vårt. Men fristeren er ganske sikkert både slu som en slange og sleip som en ål. Og våre gode forsetter og edle håp lar han oss ha i fred – så lenge vi ikke handler på det vi vet. For da går vi nemlig automatisk over i desillusjonert tilstand etter en tid, og blir parkert av tiltaksløs motløshet.

Og parkerte kjøretøy er alltid de letteste å gjøre innbrudd i.

Led oss ikke inn i fristelsen med å vente og se, men frels oss fra den onde handlingsvegringen!

SKULAND SKRIVER KRIM: Siste bok på mange år.

Led16-frelsen

Hva kan redde oss fra ond fireårig syklus med stadige påminnelser om alt vi skulle ha gjort? Alt som skulle vært implementert i menigheten allerede i forfjor? All inspirasjon og undervisning fra Led som for lenge siden skulle vært levd liv?

  1. Metodene er sikkert mange. Men jeg har tro på følgende (som i alle fall noen ganger fungerer for meg):
  2. Jeg skriver ned alt jeg vil ha gjort eller implementert, og lager en plan. Jeg kopler andre mennesker inn i planen. Jeg erkjenner at en av de største motivasjonsfaktorer for meg når jeg skal få gjort noe, er andres forventninger. Dessuten: Intet viktig kan utføres alene.

Jeg tror følgende anonyme programpost under Led16 kan vise seg å være blant de viktigste:

«Lørdag 6. februar kl. 16.30: Teamsamling – menighet for menighet.

På denne teamsamlingen kan vi velge å snakke sosialt sammen, dra noen gode vitser og avslutte med en kopp kaffe, mens Tyven tømmer bagasjerommet på kjøretøyet. Eller vi kan oppsummere det som har vært forkynt, skrive det ned, og forplikte hverandre på en plan.

Fristeren er ganske sikkert både slu som en slange og sleip som en ål

Kåre Skuland - daglig leder og pastor i Jesus Church, Oslo

Og best av alt:

Essensen av årets tema – Jesus synlig for neste generasjon – kan man snart implementere i menigheten gjennom et nytt verktøy som er på trappene. På lørdag kveld skal nemlig kollekten gå til et nytt initiativ som jeg har tatt. Det er en strategi for disippelgjøring av våre og verdens barn. Utviklingen av et revolusjonerende, digitalt tros-opplæringsverktøy for barneledere og foreldre. En trosopplæringsplattform som allerede hele frikirkenorge har ønsket velkommen. Foreldretrening. Ledertrening. Søndagsskolemateriell.

Måtte vi samle inn en million til dette neste generasjon-prosjektet fra både menigheter og deltakere den lørdagen! Ingenting på jord er viktigere enn neste generasjon!

Vi treffes på Ledmøtene – som jeg for øvrig skal lede i år. KS

 

 

kommentarer