Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Det finnes enorme muligheter i et hverdagsliv med Gud.

 

Hver gang jeg betrakter to gode venner på kafé, med ryggene bøyd og blikkene festet på hver sine mobiler uten å veksle et eneste ord eller blikk med hverandre, slår det meg alltid at det må ligge et enormt ubrukt potensial i disse to vennenes relasjon.

Jeg tenker det samme når jeg selv går tom og uvel hjem fra et to timers møte med venner der samtalen for det meste har dreid seg om sladder, kritikk, nedsnakking av seg selv og andre, havesyke og materielle luksusbehov.

For et enormt ubrukt, positivt potensial det finnes i sunne og byggende vennskap og relasjoner! Hverdagsmøter mellom mennesker der man sitter tause og gi mobilen mer oppmerksomhet enn personen man har rett over bordet. Hva med å bruke de dyrebare minuttene til å sette mot i hverandre, se hverandre i øynene, lytte til hverandres livsreiser, dele Guds ord inn i hverdagssituasjoner og gi hverandre håp?

For et enormt ubrukt, positivt potensial det finnes i sunne og byggende vennskap og relasjoner!

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Det er fullt mulig å ta noen bevisste valg i forkant av et lunsjmøte eller en kaffekopp. Hva skal frukten av et slikt møte bli? Skal vi gå fra hverandre frustrerte eller oppmuntret? Kan vi bruke et slikt øyeblikk til å løfte hverandre opp, gi hverandre et puff i en utfordrende hverdag, betjene hverandre med åndelige gaver i en høyst naturlig hverdagssituasjon? Kan vi bringe forløsende ord fra Gud rett inn i situasjoner på en kaffebar en mandag formiddag? Kan vi be sammen selv om nabobordet bare er en halv meter unna?

Potensial er et positivt ord. Det handler ikke om forventninger, press eller stress. Det handler ikke om at vi må gjøre mer. Det handler om muligheter som vi ennå ikke har benyttet oss av. På latin betyr ordet «potentia» makt, ressurser og iboende muligheter.

Det bringer oss videre fra potensialet i våre menneskelige relasjoner, til potensialet i vår personlige gudsrelasjon. Gjennom frelsen og vår nye identitet i Kristus har vi fått del i en ny natur hvor det finnes enorme ressurser og iboende muligheter til vår disposisjon. Det sies at vi mennesker bare bruker en brøkdel av hjernekapasiteten vår. Jeg tror det samme gjelder for vårt åndelige liv. I det nye livet med Jesus finnes det mye ubrukt potensial til å leve annerledes liv. Det handler ikke om å ta seg sammen. Det handler om å koble seg på Gud og leve ut det livet han byr på.

Det handler om å koble seg på Gud og leve ut det livet han byr på

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

De færreste av oss har tatt ut alt av de mulighetene som ligger i vår gudsrelasjon. Når den åndelige virkeligheten blir mer reell og sann for oss enn omstendighetene, kan vi leve våre liv i full tillit til en allmektig Gud. I det livet finnes det potensial til fred midt i ufred, ro midt i kaos, håp midt i håpløsheten, framtid midt i krisetider, helbredelse midt i sykdom.

Da kan vi leve i de grønne engene i Salme 23 selv om fiendene leirer seg rundt oss. KS

 

kommentarer


Anbefalte innlegg