Frelsesarmeens asylmottak på Teisen i Oslo. Samfunn
Landsgjennomsnittet ligger på 781 kroner pr. person i døgnet. Frelsesarmeen driver til 429 kroner.

 

Skrevet av Bjarte Østebø

Frelsesarmeen tjener minst av alle kristne aktører på asylmottak. Det viser en oversikt som Dagens Næringsliv publiserte i midten av desember, etter å ha gjennomgått over 80 kontrakter mellom UDI og ulike samarbeidspartnere. På listen ligger bare én aktør lavere.

Rondane Høyfjellshotell har en døgnpris på 396 kroner, mens Frelsesarmeens mottak på Teisen i Oslo er det nest billigste alternativet, med en døgnpris på 429 kroner.

– Frelsesarmeen har en generell holdning i alt arbeidet vi driver at vi ikke skal tjene penger. De ansatte får lønn, men veldig mye av arbeidet inn mot flyktninger er også knyttet opp til frivillighet, sier leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, til KPK.

Listen toppes av aktører som mottar 1000 og 1250 kroner i døgnpris. Flere av de dyreste avtalene ble inngått på et tidlig tidspunkt, da UDI var avhengig av raske løsninger og hadde mindre forhandlingsrom. Summen Frelsesarmeen mottar er likevel langt lavere enn det de fleste tilbyderne får. Den gjennomsnittlige døgnprisen er 781 kroner per person, ifølge UDI.

BETANIA TØNSBERG: Kafeen for de som venter.

– Ideell virksomhet

Eirik Sandstø er daglig leder ved akuttmottaket Frelsesarmeen driver på Teisen i Oslo. Han understreker at den lave døgnprisen ikke skyldes at fasilitetene på mottaket er av lavere standard enn vanlig.

– Det vi tilbyr er nok ikke dårligere enn andre aktører, snarere tvert imot. Det handler utelukkende om Frelsesarmeens verdigrunnlag. Vi kunne tatt markedspris og tjent mye mer, men ledelsen har bestemt seg for å drive dette uten fortjeneste. Derfor får vi bare kostnadene våre dekket av UDI, sier Eirik Sandstø til KPK.

– Ville det ikke vært fornuftig å ta en litt høyere døgnpris, og heller bruke de ekstra inntektene på andre formål i Frelsesarmeen?

– Hva som er fornuftig kommer an på hvordan du ser det. Dette er ideell virksomhet. Vi står midt oppi det vi mener er et viktig samfunnsoppdrag, og Frelsesarmeen anser dette som en stor dugnad, sier Sandstø.

Vi kunne tatt markedspris og tjent mye mer.

Eirik Sandstø - daglig leder ved akuttmottaket Frelsesarmeen driver på Teisen i Oslo

Andre tjener mer

Den første aktøren som tegnet en kontrakt med UDI var Kirketeigen ungdomssenter og camping i Oppland, drevet av Normisjon. De fikk en døgnpris på 1250 kroner, inkludert moms.

– Vi visste ikke prisene, og å tjene penger er ikke hovedgrunnen til at vi tok kontakt med UDI. Vi var de første i Norge som meldte oss. Vi så bildene av det døde barnet som ble skyldt i land og hadde mulighet til å åpne den lille campingplassen vår for å ta imot flyktninger, sier campingplassens daglige leder, Pål Johansen, til DN.

I november reduserte UDI campingplassens døgnpris til 700 kroner, inkludert moms. Der ligger også døgnprisen for flere andre kristne aktører, som Sentermenigheten (nummer 27 på DNs liste), Gulsrud Leirsted (26) og Hurdal Leirsted (30). De to sistnevnte eies også av Normisjon.

KOMMENTAR: Flyktninger, nei takk?

Vil forlenge

For Normisjon er det svært aktuelt å videreføre samarbeidet med UDI. I desember leverte Hurdal leirsted anbud på drift av asylmottak.

Leirstedet har vært akuttmottak siden 1. november, en avtale som i utgangspunktet utløp ved årsskiftet. Dersom anbudet aksepteres, vil det trolig inngås en avtale på 3+3 år, noe som vil gjøre det tidligere Gå Ut Senteret til asylmottak fram til 2022.

– Det er mange som ønsker å ta imot flyktninger, og vi er takknemlige for at UDI legger økonomiske rammer som gjør det bærekraftig å drive asylmottak på en god måte, sier generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland. KPK

 

kommentarer