Trond og Anita Eriksen kan smile med åtte millioner ekstra til Evangeliesentret. Samfunn
Innsamlingskontrollens årlige liste plasserer Evangeliesenteret på andreplass over de mest effektive pengeinnsamlerne i Norge.

 

Skrevet av Bjarte Østebø

Oversikten er omtalt av bladet Kapital, og gjengitt i Dagen. Ifølge oversikten går ni av ti kroner som Evangeliesenteret får inn til dem som trenger det.

Stiftelsen inntar dermed en delt andreplass med Adra Norge, bare slått av Children At Risk Foundation.

JUL PÅ EVANGELIESENTERET: «Jeg skulle valgt Bibelen – jeg valgte flaska».

Uten mellomledd

Evangeliesenteret får hvert år inn rundt 25 millioner kroner i gaver fra givere. Daglig leder Trond Eriksen sier til Dagen at giverne er bærebjelken i stiftelsens arbeid, og at det trolig ikke hadde vært noe Evangeliesenter uten dem.

Han er godt fornøyd med at de befester sin posisjon i toppen av Innsamlingskontrollens liste, som en god forvalter av innsamlede midler.

– Kontakten med givere finner blant annet sted ved at Evangeliesenteret er ute og treffer folk på arrangementer og møter. Rekruttering av dem som gir skjer til en lav kostnad. Vi bruker ikke unødige ledd som telemarkingsbyråer eller såkalte callsentre for å samle inn midler, men vi benytter våre egne informasjonskanaler, sier Eriksen til Dagen.

Vi bruker ikke unødige ledd som telemarkingsbyråer eller såkalte callsentre

Trond Eriksen - daglig leder i Evangeliesenteret

Gir godt omdømme

At 90 prosent av de innsamlede midlene går til formålet, uten det fordyrende mellomleddet, er bra for organisasjonens omdømme, tror Eriksen. Han legger til at oversikter som dette også bidrar positivt i den retningen.

– Jeg er glad for at vi kan vise til at vi er en god forvalter, og det skal man jo også være når en skal bruke andres penger. Vi opplever at Evangeliesenteret har et godt omdømme i folks bevissthet. Arbeidet vårt har også fått en større plass i det offentlige rom.

Beløpet stiftelsen samler inn har vært stabilt over flere år. Nå jobbes det for å skaffe flere yngre givere. En stor del av dem som gir, tilhører den eldre generasjonen.

– Vi er stadig på vei, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss. Blant annet ser vi på giverløsninger via SMS-ordninger på mobil, sier han.

LES MER: Åtte millioner ekstra til Evangeliesenteret 

Stikkord: Gud og faste givere

Ifølge presentasjonen i Kapital er stikkord for virksomheten som bruker innsamlede midler mest effektivt, fravær av callsentre/telemarketing-selskaper og store offentlige overføringer. Nærvær av faste givere og Gud, er også viktige element i dette bilde, skriver bladet.

Mange av organisasjonene på toppen av listen har et religiøst utgangspunkt. Mange av de mest effektive veldedige hjelpeorganisasjonene på den årlige oversikten er nemlig religiøst forankret.

Og organisasjoner som Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Misjonsalliansen befinner seg alle blant topp ti. Hos alle disse går 83 prosent av pengene fra giverne direkte til formålet. KPK

 

kommentarer