KS 6 2015 Livet Jostein Krogedal Disippel
Kirken i Norge er i ferd med å dø. Så, hva med deg?

 

Skrevet av Jostein Krogedal.

I Matteus 16 snakker Jesus om at han skal bygge sin kirke.

Han vil autorisere den til å ha myndighet over seg selv, men han snakker altså om at den skal bygges og ikke rives. Han vil bruke kvinner og menn som stiller seg til rådighet og vil være en «levende stein» som er disponibel i selve byggingen.

Bygninger et middel

Jeg snakket med redaktøren i Dagens Næringsliv forleden, og han spurte om hva jeg drev med og jeg svarte med mitt språk, at jeg bygget kirke. Han spurte: Bygger du kirker? Da skjønte jeg at vi snakket forbi hverandre og jeg omformulerte meg og sa: Nei, ikke bygninger, men mennesker. Jeg fortalte at vi startet i det små, men at ting har vokst, og vi snakket litt tall. Han hadde aldri hørt om dette før, og syns det var interessant.

Å bygge kirke er ikke bygninger, men mennesker.

Vi holder til i bygninger fordi været tilsier det. Denne holdningen om at kirke er en bygning eller en organisasjon, er i beste fall en feiltolkning. Menneskene som bygger det Gud holder på med bruker organisasjoner og bygninger for å organisere det organiske  og sosiologiske samspillet mellom mennesker.

Vi holder til i bygninger fordi været tilsier det.

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro Norge

Ikke bygg din drøm

Om du som leser dette nå skulle svart på to følgende spørsmål:

  • 1. Hva har Gud sagt til deg?
  • 2. Hva har du gjort med det?

Vi i det frikirkelige Norge har et språk som tillater at vi tror Gud har snakket til oss personlig på en eller annen måte. Vår respons vil alltid avgjøre hvor vi er og hvordan vi bruker tid og penger. Det neste er selve forvaltningen av de såkornene vi har i våre hender. Hva gjør vi med det?

Apgj 13,36 sier at «David tjente sin egen generasjon». Ofte får jeg inntrykk av at vi tjener oss selv. Min karriere, mitt potensial eller mine drømmer.

Men kan det være jeg tar feil?

Om Gud finnes, og Ånden taler i dag på samme måte som i Matteus 16, så har vel ikke Gud forandret mening? Det vil si at han fortsatt har i tankene at kirken skal bygges i Norge? Ikke en puslete, liten, grå ting på et jorde langt ute i en bygd, men midt i sentrum av byene, der menneskene bor, et lys, en by, noe som lyser opp og er synlig for alle som kan se det. En bevegelse av mennesker som lever for å gjøre godt, forkynne godt nytt.

Tenk om alle Kristus-troende investerte sine såkorn i Guds rike?

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro Norge

En minoritet

I Norge går det ca 200.–250.000 mennesker til rundt omkring 2.650 kirker og bedehus en gang i måneden. Det vil si omtrent 5–6 prosent av befolkningen. Det er sikkert mange flere som tror, men Jesus sin definisjon av kirke er at de er en del av bygningen, kroppen, en del av et hjem.

Om de tallene skal tale til oss, så gleder vi oss over at så mange går til gudstjeneste, får undervisning, venner og felleskap og er en del av Guds familie.

På den andre siden er det altså 95 prosent som ikke opplever dette som aktuelt og nyttig. Vi er en minoritet og har statistikken til SBB mot oss.

Hva som kunne skjedd

Esekiel 22,30 sier som en respons på at Gud var på jakt etter noen til å arbeide på hans hensikter. Dette er en av mest tragiske setninger i Bibelen: «Jeg fant ingen.» Jeg skulle like å utfordre deg til å re-tenke din plass i Guds rike. Ja, jeg vet at det er mye som er krevende. Tidsånden, media, djevelen og de siste tider.

Hør her:

  • 1. Tenk om alle Kristus-troende bidro til å bygge kirke?
  • 2. Tenk om alle inviterte noen av de 95 prosent til den lokale kirken?
  • 3. Tenk om alle Kristus-troende inkluderte seg selv i den lokale kirken slik at det ble til styrke og at disse «steinene» ble til nytte for den lokale kirken?
  • 4. Tenk om alle Kristus-troende investerte sine såkorn i Guds rike?

Tenk på hva som kunne skjedd?

Jeg har bestemt meg for å bruke min tid og energi til ha det fokuset som Herren har: «Jeg vil la navnet mitt bo der for alltid. Mine øyne og mitt hjerte skal alle dager være vendt mot det (2 Kong 9,3).

 

 

kommentarer