Du bestemmer Disippel

Din makt er større enn du tror.

Tekst: Anne Louise Hübert
Foto: Shutterstock

Anne Louise Hübert

FORFATTER: Anne Louise Hübert, bistandsgründer og medisinstudent.

For tiden jobber jeg med en oppgave på studiet som handler om å forbedre praksis på en sykehusavdeling i Oslo. Det forundrer meg hvor mye forskning vi kan ha på et felt, uten at denne kunnskapen blir satt ut i live. Det er nesten så man kunne tro at verden er statisk og umulig å forandre.

Medierevolusjon

De siste sju, åtte årene har imidlertid verden forandret seg oppsiktsvekkende mye, også for hver enkelt av oss her hjemme i Norge. Store deler av befolkningen har for eksempel fått en helt ny hverdagsrutine, som heter å sjekke Facebook. Å henge med på Facebook og andre sosiale medier kan ta flere timer hver dag. Noe av tiden brukes til å utbasunere siste nytt fra våre egne liv, men mesteparten av tiden går likevel med på å se hva andre mennesker har foretatt seg det siste døgnet.

Tall fra TNS Gallup viste for et år siden at Facebook er den medie-kanalen her til lands med høyest daglig dekning. NRK, VG og TV2 har mistet en stor del av sin mediemakt. For noen få år siden ville dette vært nærmest utenkelig.

Stadig forandring

Jeg synes det er fascinerende å få være en del av en verden som altså viser seg å være langt fra statisk. I 2015 er 3,2 millioner (80 prosent) av den norske befolkningen Facebook-brukere. 84 prosent av brukerne er på Facebook daglig.

Vi glemmer at det som står i historiebøkene en gang var nåtid.

Anne Louise Hübert - Bistandsgründer

Når man tenker over hvor mye hverdagen har forandret seg etter at Facebook ble vanlig, er det ikke umulig å se for seg at også andre ting kan forandre seg. Dette er kjempespennende! Jeg tenker ofte på noe som Apple-gründeren Steve Jobs sa:

«When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family, have fun, save a little money. […] That’s a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is that everything around you that you call life, was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. […] Once you learn that, you’ll never be the same again.»

En åpenbaring

Vi har så utrolig lett for å tenke at alt kommer til å forbli som det er i dag. Vi glemmer at det som står i historiebøkene en gang var nåtid. Hvis vi skal bidra til en forandring i verden, er det avgjørende at vi forstår at livet og kloden ikke er statiske. Om jeg var pastor, tror jeg dette kunne kvalifisert som en åpenbaring.

Innretter vi livene våre slik at vi kan være med å forandre samfunnet? Eller begrenser vi oss til bare å være en del av de forandringene som settes i gang av andre?

To grupper

Noen ganger tenker jeg at det finnes to typer mennesker: Den ene gruppen ser på samfunnet, og responderer med å klage på at jobben, kommunen, landet, verden eller universet ikke er som den eller det burde være. Den andre gruppen er de som observerer verden rundt seg, ser alle utfordringene, og deretter ser på seg selv og sine venner for å se om det er noe de kunne gjort for å bidra til forandringen de ønsker. Denne siste gruppen med mennesker er helt fantastiske folk å møte på. Du merker det fort: De har ikke nok med seg selv. De tenker ikke begrensninger, men muligheter. Har du noen sånne mennesker rundt deg? Eller sagt på en annen måte: Har menneskene rundt deg noen slike mennesker rundt seg?

Verden er som nevnt ikke statisk, og det er heller ikke vi. Uansett hvilken av de to ovenfor nevnte kategoriene du måtte føle du faller i, er det mulig å skifte gruppe. Er du en som skaper, eller en som bare forholder deg til det andre har skapt? Dette handler om en grunnleggende innstilling til livet, og for oss som tror på Jesus handler det om å anerkjenne hva det vil si å være menneske. Gud skaperen har skapt oss i sitt bilde. Det er på tide at vi tar innover oss at alt som er, og alt som kommer til å bli – både på godt og vondt – ganske enkelt er produkter av hva vanlige mennesker som deg og meg velger å gjøre.

kommentarer