Aggressiv sekularisering Leder

Gudløse holdninger tar et stadig fastere grep om statsapparatet.

Den vanligvis stille og snikende sekulariseringen av Norge, gir seg stadig mer aggressive og konkrete utslag. Vi har debatten om korset friskt i minne etter at UDI først fastholdt kravet om at korset må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak. Så ga de etter for et massivt press, og gikk tilbake på kravet. Saken har vakt storm både i pressen og på sosiale medier og er et tydelig eksempel på hva vi antakelig kan vente mer av i tiden som kommer.

Da Tømmerneset leirsted, som eies av Det Norske Misjonsselskap (NMS) fikk beskjed om å fjerne både kors og Jesus-bilder før de kunne godkjennes som asylmottak, begynte det å koke i Norge. I stedet for å kjempe, ga NMS dessverre etter for presset, og var villige til å fjerne sine symboler i stedet for å benytte anledningen til å løfte fram korset. Vi synes det er svakt at det var andre som måtte ta denne kampen enn de som sto midt oppe i den.

I Sarons Dal der stevnehallen kan bli asylmottak for nærmere 1.000 flyktninger, var holdningen en helt annen og krystallklar. Daglig leder Rune Edvardsen skrev raskt i et debattinnlegg at korset blir hengende i Sarons Dal. «Kjærligheten kommer fra korset og det blir hengende så lenge jeg er leder i Sarons Dal,» meldte han.

La debatten om korset bli en vekker for oss som kristenfolk om hvor kampen vil stå i tiden som kommer.

Anne Gustavsen - Daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Det er interessant å registrere at når de sekulære kreftene snakker så tydelig som nå, er det ikke bare de mest konservative kristne kreftene som stiller seg på barrikadene for å verne om vår kristne kulturarv. Korset blir i en slik debatt et mer tydelig symbol på vår kristne kulturarv, og også nordmenn som ikke kaller seg personlig kristne sier at de nå vil bære korset.

«Hvis noen vil vise en kristen holdning mot asylsøkere, så bør det kunne vises fram et kors,» sa artist Ole Paus til pressen i helgen. Den saken var natt til søndag delt mer enn 10.000 ganger, og en av toppsakene på sosiale medier.

Sekulariseringen vi nå ser utøvd rett foran øynene våre, blir stadig mer militant og aggressiv i sitt uttrykk. Sekulariserte holdninger tar stadig fastere grep om statsapparatet, og vi mener det er grunn til å frykte at fundamentalistisk sekularisme kan bli en like stor trussel mot fredelig sameksistens, som religiøse fundamentalisme.

I tillegg til sakene om korset, har vi pågående debatter i vårt samfunn der kampen mot sekularisering står i fokus. I vårt utdanningssystem pågår det også en målbevisst ekskludering av kristen tro, fra barnehagenivå til universitet. I tillegg kommer markering av kristne høytider i skolene, kristenarvens plass i norske lærebøker og kampen for samvittighetsfriheten og mulighet til å reservere seg mot å henvise til blant annet abort og assistert befruktning for lesbiske.

Motvilje og skepsis til den kristne tro i samfunnet generelt påvirker våre sinn. Når vi ekskluderer den kristne tro fra vårt offentlige samfunn, vil det både på kort og lang sikt skje en sekularisering av verdisett og holdninger i vårt samfunn.

La debatten om korset bli en vekker for oss som kristenfolk om hvor kampen vil stå i tiden som kommer, og en oppmuntring til at det nytter å kjempe.

kommentarer


Anbefalte innlegg