syrisk flukt Samfunn
Men menneskene på flukt trenger deg – ikke bare mat og ting, men ditt fellesskap og vennskap.

 

FORFATTER: Bente Sandtorp, studentpastor/-veileder ved Høyskolen for teologi og ledelse.

FORFATTER: Bente Sandtorp, studentpastor/-veileder ved Høyskolen for teologi og ledelse.

Jesus ba disiplene om å løfte blikket. Han ba dem se opp og fram. Han ville vise dem at virkeligheten ikke var slik de trodde.

Det var tid for innhøstning allerede.

De trengte ikke vente fire måneder, slik de pleide.

LES MER: Ga Haltorp-misjon 100.000 kroner.

Se virkeligheten

I det daglige menighetslivet tar ofte gudstjenesten og aktiviteter for fellesskapet mye arbeidskraft og tid.

På tross av at det brukes mye ressurser og tid på innadvendte gjøremål, er det mange som ikke er fornøyd.

«Min» smak og «min» stil er sterke evalueringskriterier og blir brukt som argument for mer eller mindre deltakelse og engasjement, ettersom hvilken side av evalueringen man lander på.

Form og stil er viktig, men langt viktigere er fellesskapets varme og iver etter å fullføre det store misjonsoppdraget vi har mottatt. Innadvendthet gjør noe med oss. Vi blir selvfokusert. Løft blikket – se på verden, se virkeligheten, var Jesu utfordring til disiplene!

«Min» smak og «min» stil er sterke evalueringskriterier

Bente Sandtorp - studentpastor/-veileder

Virkeligheten er full av oppdrag og muligheter for Guds menighet.

Spørsmålet er om vi klarer å se det eller om vårt fokus er på oss selv og de som allerede er i menigheten?

De skal selvsagt ikke bli glemt. Alle trenger å bli sett og inkludert, men hvis hovedfokuset i menigheten blir på oss selv, kan vi fort bli en terningkastende forsamling som vurderer prestasjonene til de som våger å by på seg selv, og så har vi nok med det.

LES MER: Marsj i Norge for de forfulgte.

Tid for innhøstning

I disse dager strømmer misjonsmarken i store flokker inn over vårt lands grenser. Politisk er dette et vanskelig og utfordrende tema. Som kirke har vi tidenes mulighet til å satse offensivt, til å være med å bidra positivt i lokalsamfunn.

Samtidig som vi sender misjonærer ut i den store verden, trengs det en storstilt satsning på misjonærer i vårt eget land.

Det trengs misjonærer som kan formidle evangeliet i ord og handling. Det er behov for et stort mangfold, alt fra teltmakere til fulltidsmisjonærer. Det er behov for mennesker som inkluderer nye landsmenn i sine familier i lokalmiljøet og det er behov for de som er villige til å bryte opp og etablere seg midt i bydeler hvor flertallet av befolkningen har utenlandsk opprinnelse, for å være brobyggere, medmennesker og trosformidlere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Til Europa i flukt.

STENGT: Flyktninger fra Syria og Irak forsøker å ta seg frem i Europa. Her har Ungarn stengt grensen til Serbia for å hindre strømmen av mennesker fra Midtøsten. Foto: Shutterstock. 

LEDERRÅDET: – Krise trumfer innvandringsdebatten

Denne utfordringen trengs å vises på menighetenes arbeidsmål, budsjett og prioriteringer.

Det er forståelig at mange kan være engstelige for fremmede kulturer og religioner som kommer til landet vårt. Det fremmede utfordrer oss og gjør oss utrygge. For kirken finnes det et svar på denne store utfordring: diakoni, bønn og forkynnelse. Alle som kommer er dyrebare mennesker skapt i Guds bilde. Det må de få erfare og høre!

Elsk vår neste og gi videre det mest kraftfulle budskap denne verden kjenner

Bente Sandtorp - studentpastor/-veileder

Det må handles

Innhøstningen lar ikke vente på seg. Det gjelder å være klar når høsten er moden, ellers mister man avlingen. Det er ikke tid for lange diskusjoner og vurderinger av strategier og femårsplaner.

Det sies at det er i de første to, tre årene hvor et menneske er i en ny sammenheng at det er mest mottakelig for endring. Det betyr at etableringsfasen for alle nye landsmenn er viktig.

Våger vi som kirke å være tett på og nær i denne prosessen? Det er mye som skal læres og forstås. Nye måter å tenke og leve på skal etableres. Integrering er en stor utfordring. Man trenger noen som viser vei, noen man kan reflektere og være i dialog med.

LES MER: IS vil angripe Israel.

Integrering er toveis

Det handler om vennskap og liv som leves sammen. Det er avgjørende for vårt land at vi lykkes med integrering de nærmeste årene.

Kirken kan her spille en sentral rolle: Elsk vår neste og gi videre det mest kraftfulle budskap denne verden kjenner – evangeliet om Jesus Kristus! KS

 

kommentarer