Gjerlaug Leder
Ordene vi bruker former troen.

 

Hjemme har vi en treåring som sliter med språket. Løsningen er å kommunisere med tegn.

«Nå er straks middagen klar, og det er fint om alle samler seg ved bordet», blir da forkortet til de to tegnene; mat og nå.

Det er med andre ord lite rom for poesi og parallellismer i dette språket, men til gjengjeld er det liten tvil om hva som blir kommunisert.

Med denne innøvde hangen til å forenkle og konkretisere, hender det at jeg klør i fingrene etter å dra noen av de mest  svevende klisjeene vi fyller gudstjenestene våre med, ned på jorden. Jeg håper min tolketjeneste her kan være til hjelp.

Det store mysteriet er løst, og du er den skyldige

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i KS

«Vi må leve for noe større enn oss selv».   Dette er den virkelig store slageren om dagen, men dette utsagnet kan tolkes i mange variasjoner. Her kan man nikke anerkjennende enten man er buddhist, fotball-supporter, eller lever for å tjene penger til en bil som er både større og sterkere enn en selv.

Det jeg tror man forsøker å si, er at Jesus Kristus, som i brennende kjærlighet til deg la ned sitt eget liv, kaller deg til et liv i overgivelse. Det vil ikke nødvendigvis bli et lett liv, men det er et liv der du kan få ta del i Guds store frelsesplan.

En annen slager er denne: «Vi må leve med en himmel over livene våre». Jeg har forsøkt, men det er ikke lett å finne alternativer til den levemåten dette stadig mer utbredte utsagnet skisserer.

En mulig tolkning er at dette er en oppfordring til å se livet sitt i et evighetsperspektiv. Altså; lev livet i visshet om at du en dag skal stå ansikt til ansikt med Gud, og la valgene dine og relasjonene dine preges av dette.

«Bibelens mysterium». Det var en tid da man forkynte evangeliets klare ord, nå har det blitt stadig mer mystisk.

Det finnes riktignok fortsatt flere gåter i Bibelen, men det store mysteriet er løst, og du er den skyldige. Ugjerningene er sonet, og om du tror på Jesus, så er du en fri og tilgitt mann eller kvinne.

For å unngå diffuse disipler, kan det hende vi må ofre noen poetiske kunstverk og by på klar tale.

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i KS

«Det kristne håpet». Denne forsiktige måten å nærme seg Bibelens lære om himmelen og livets to utganger på, er skånsom og sympatisk. Men om pastoren din følger opp de neste søndagene med undervisning om frelse ved tro under overskriften «Den kristne drømmen», og tilgivelse for synd under overskriften «Den kristne lengselen», kan det bli i overkant mye følelser.

Magnus Malm hevder i sin bok «Som om Gud ikke finnes», at kirkens stadig mer distanserte og upersonlige språk er med å sekularisere samfunnet.

For om vi ikke hører evangeliet tydelig og ser Jesu ansikt klart, blir syndsbegrepet diffust. Og blir syndsbegrepet diffust, blir omvendelse og nåde fort en lapskaus.

For å unngå diffuse disipler, kan det hende vi må ofre noen poetiske kunstverk og by på klar tale.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg